Valimised läbi, aeg asuda igapäevase töö juurde

Just teie hääl otsustas, kes juhivad järgmistel aastatel meie omavalitsusi ning kõrge osalusprotsent näitab, et jõgevamaalasi ei ole poliitika lõpuni ära tüüdanud. Jõgevamaa on aastaid olnud valimisaktiivsuse osas esirinnas ning ka see pühapäev ei olnud erand.

Siiski on võrreldes eelmiste kohalike valimistega toimunud ka üks suur muutus ? kui varem valisite valla- või linnajuhid kolmeks aastaks, siis seekord kestab valitsusperiood neli aastat ning uuesti saate oma tahet näidata ja tehtule hinnanguid anda 2009. aastal.

 

Areng õiges suunas

Mul on hea meel, et jõgevamaalastele läheb korda, mis nende kodukohas sünnib ning millises suunas piirkond areneb ning oma tahet väljendatakse selgelt valimistel. Sest valimistest kõrvu jäänud lause, et kui ise ei vali, siis sulle valitakse, vastab ju tõele.

Pühapäevased valimised näitasid ka seda, et praegused valla- ja linnajuhid on teinud oma tööd südamega ? vaevalt oleksite valimisjaoskondadesse tulnud, kui oleksite pettunud poliitikas ja poliitikuis. Valimiste-eelse suurema või väiksema kemplemise taustal suutsite jälgida sisulist debatti ning sellest lähtuvalt ka oma otsuse langetada ja hääle anda.

Enamik tänaseid omavalitsusjuhte said valimistel ka väga arvestatava hulga hääli, mis taaskord kinnitab, et usaldate omavalitsusjuhte ning olete rahul sellega, mis suunas on meie maakond viimastel aastatel arenenud. Tagasi valiti ka väga paljud volikogude liikmed, mis annab meile kindlustunde, et jätkame liikumist samal kursil muutmaks Jõgevamaad paremaks meie kõigi jaoks.

 

Kuigi valimised on möödas, pole veel päris selge, kes täpselt saavad omavalitsustes linna- või vallajuhi koha, kellest saab volikogu või mõne komisjoni esimees. Loodan, et läbirääkimised erinevate poliitiliste jõudude vahel viivad kiirelt ühise keele leidmiseni ning kokkulepete sõlmimisel lähtutakse eelkõige sellest, mis on hea piirkonna ning kogu maakonna arengule.

Täna oleme aktiivses ajajärgus, kus on vaja teha palju rohkem kui tavaliselt, et olla võrdne teiste maakondadega ja neist isegi sammuke ees, et Jõgevamaa oleks koht, kus on hea elada.

Maavanemale ja maavalitsusele on seadusega pandud kohustus tagada maakonna tasakaalustatud areng, millega me aktiivselt ka tegelema. Kindel on aga see, et maavalitsus üksinda ei saa maakonnas üksi  palju ära teha, selleks on meil vaja eelkõige tugevaid koostööpartnereid kohalike omavalitsuste näol.

 

Hea koostöö

Seniajani on koostöö olnud väga hea ja tulemuslik ning loodan, et see ka uute omavalitsusjuhtidega jätkub samas vaimus ning väga kiire Jõgevamaa areng jätkub veelgi hoogsamalt.

Me oleme koos omavalitsustega algatanud mitmeid projekte, mis, tõsi küll,  enne valimisi pisut soiku jäid ja millega ei olnud poliitiliselt üliaktiivsel ajal võimalik tegeleda. Nüüd, kui valimismaraton seljataga, saame seda jõulisemalt seatud eesmärkide täitmise nimel pingutada.

Kindlasti on esimesed olulisemad koostööpunktid maavalitsuse ja omavalitsuste vahel heade koolide arendamine Jõgevamaal ning haridussüsteemi korrastamine selliselt, et kõigil ? nii õpilastel kui õpetajatel ? oleks koolis hea olla, sealt saadav haridus oleks konkurentsivõimeline ning meie maakonna koolid oleks eeskujuks tervele Eestile.

Samuti jätkame juba käivitatud projektidega suurte investeeringute toomisel maakonda ning kindlasti suudame need ka koos omavalitsustega ellu viia. Kasu neist ettevõtmistest saate aga teie, jõgevamaalsed, sest teie jaoks me neid asju teeme.

Soovin kõigile jõgevamaalastele ilusat sügist ning tänan veelkord aktiivse osavõtu eest kohalike omavalitsuste valimistel!

Aivar Kokk,
maavanem

blog comments powered by Disqus