Valimisdebatt Jõgeval

Möödunud kolmapäeval Jõgeva kultuurikeskuses toimunud lähenevate riigikogu valimistele mõeldud valimisdebatt keskendus seekord üldjoontes sotsiaalteemadele. Seejuures ka pensionitele, omastehoolduse olulisusele ja arstiabi kättesaadavusele. Rõõmustas, et ootusärevat publikut oli saali kogunenud arvukalt. Eelkõige just need, kes juba puhkepalgal ning kelle elu sotsiaalsed teenused igapäevaselt mõjutavad.


Paraku võis veenduda, et liigne keskendumine ühele, kuigi väga suurele ja olulisele teemale, viis pärast vaheaega suure osa kuulajaskonnast saalist. Osalt ka seepärast, et nii mõnelgi erakonnal ja riigikokku kandideerijal puudusid selged sõnumid, mida potentsiaalsele valijale välja pakkuda. Vajaka jäi debatil konkreetsetest lubadustest ja nende kaitsmisest. Mitmel erakonnal on küll tugev programm, kuid debatil jäi see kuidagi varju.

Suured tänusõnad tuleb siinkohal lausuda kindlasti debati korraldanud Arukate Akadeemiale. Sarnaseid arutelusid vajaksid aga lisaks sotsiaalvaldkonnale veel ka majandus, ettevõtlus, haridus, turism, kultuur, sport… Ainult võib-olla välispoliitika ei oma siinses valimisringkonnas tavapärast suurt kaalu. Aega nende kõigi korraldamiseks napib, nagu kindlasti ka korraldajaid ja moderaatoreid. Sest ilma tugevate moderaatoriteta võib debati tervik kaotsi minna.

Ka kaheksa erakonda kuueteist riigikokku pürgijaga on ilmselgelt liiga palju ühe sellise paaritunnise debati tarvis. Aga keeruline on pakkuda ka lihtsamat lahendust, sest valijaid puudutavaid teemasid on palju. Siiski loodaks, et toimunud debatt viimaseks ei jää.

blog comments powered by Disqus