Valija saab rahvastikuregistri kannet veel muuta

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et otse omavalitsusse pöördudes saab seda teha tööpäeva lõpuni. Kui inimene teeb pöördumise posti teel, läheb arvesse ka reedene postitempel. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on 16. oktoobril toimuvatel valimistel hääletamisõigus Eesti kodanikel ja Euroopa Liidu kodanikel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Eestis alalise elamisloa alusel elavatele Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele kehtib hääletamiseks lisatingimus, et nad on valimispäevaks vastavas vallas või linnas seaduslikult elanud vähemalt viis viimast aastat. Valijate nimekirja koostamisel arvestatakse rahvastikuregistris olevaid elukoha aadressiandmeid seisuga 30. päeva enne valimispäeva, seega 16. septembri seisu. Oma elukoha aadressiandmete õigsust rahvastikuregistris on võimalik ise kontrollida veebilehe www.riik.ee kaudu X-tee päringuteportaali sisenedes. Aadressiandmete muutmiseks rahvastikuregistris tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse või Tallinnas linnaosavalitsuse vastutava ametniku poole. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus