Valgele valgega

Septembris sai Siimusti raamatukogus ja oktoobris Jõgeva linnaraamatukogus näha põnevat näitust Eesti erikoolide õpilaste loovtöödest, mis valminud kunstiprojekti “Valgele valgega ehk värviliselt” raames. Projektis lõi kaasa ka Kiigemetsa Kool.

Tänavu 26. mail kogunes üheteistkümne erikooli 105 õpilast ja õpetajat Harjumaale Pirita jõe äärsesse Saulasse rajatud viikingite külla, kus õpilased juhendajate käe all maastikuvaateid jäädvustasid. Juba tulles olid neil kaasas koolis ühiselt tehtud taiesed, mille juhtmõtteks oli “Oma käega”.

“Kui oma kooli viie õpilasega ühistööd tegema hakkasime, uurisime enne, mis koht see viikingite küla on, kuhu me läheme,” ütles Kiigemetsa Kooli huvijuht Merje Talistu. “Lähtuvalt paiga arhailisest hõngust, otsustasime teha taiese, mis kujutaks endisaegaset külaidülli: maastikku jõega, puid lindude ja linnupesadega, lehmi ja lambaid ning teisigi koduloomi.”

Puud ning linnud-loomad voolisid lapsed õpetaja Meedi Ümara juhendamisel savist, nõelviltimistehnikas alus valmis Merje Talistu juhendamisel. Kiigemetsa laste töö tunnistati tänu oma terviklikkusele abikoolide kategooria parimaks kodutööks.

Viikingite külas veetsid erikoolide õpilased ja õpetajad terve toreda päeva, mille jooksul õpetajad said osaleda klaaspärlite valmistamise töötoas ning lapsed tordivalmistamise töötoas. Tordid söödi muidugi lõpuks ära.

Erikoolide õpilaste poolt viikingite külas maalitud maastikupiltidest ja kodus tehtud ühistaiestest pandigi kokku rändnäitus, mis alustas aasta vältavat ja kogu Eestit läbivat teekonda just Jõgevamaalt.

„Kõigepealt panime näituse üles Siimusti raamatukogusse, kus seda said vaadata meie kooli õpilased ja külarahvas,” ütles Merje Talistu. “Jõgeva linnaraamatukogus käisid näitust kuuldavasti usinasti vaatamas linna koolide õpilased ja õpetajad. Oleme mõlemale raamatukogule näitusepinna võimaldamise eest väga tänulikud!”

Kõnealune näitus oli heaks tõestuseks, et ka tagasihoidlikumate võimetega lapsed võivad oskusliku juhendaja käe all, kes nende tugevaid külgi esile oskavad tuua, suurepäraseid taieseid luua. Veel võis sellelt näituselt õppida oskuslikku materjalikasutust.

Lähiajal rändab projekti „Valgele valgega ehk värviliselt” näitus Lääne-Virumaale. Sellenimelist projekti on Tondi Põhikooli koordineerimisel korraldatud juba viis aastat. Projekti toetavad Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Teadusministeerium ning mitmed eraettevõtted.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus