Vald pikendas kinnistu kasutuslepingut

 

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud Põltsamaa vallas Võisiku külas asuva Tiigi kinnistu kasutuslepingu pikendamine. Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Silja Petersi sõnul asub sellel kinnistul Võisiku külamaja. Kasutuslepingu omamisest oleneb lisaks lepingust tulenevatele kohustustele ja õigustele ka raha taotlemine Euroopa Liidu struktuurifondidest. Praegune Tiigi kinnistu kasutusleping kehtib küll 2017. aastani, ent nõuniku sõnul oleks seda tarvis pikendada selleks, et Võisiku külaselts, kes seda külamaja kasutab, saaks jätkuvalt projekte kirjutada ja sel moel  raha taotleda. Silja Peters tegi Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku pikendada Võisiku külas asuva Tiigi kinnistu kasutuslepingut 2028. aasta 31. detsembrini.

Petersi sõnul on külaselts seda hoonet aja jooksul korrastanud ning väga olulise investeeringuna on majale uus katus peale saanud. Lähiajal on plaanis ehitada külamajja ka uus ahi. Põltsamaa vallavolikogu nõustus haridus- ja kultuurinõuniku ettepanekuga ning pikendas Võisiku külas asuva Tiigi kinnistu kasutuslepingut 2028. aasta 31. detsembrini. 

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus