Vald lubas vallavaral vajadusel laenu võtta

Detsembrikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil vaagisid volikogu liikmed Põltsamaa Vallavara OÜ-lt laekunud taotlust, milles paluti anda Põltsamaa valla eelarvest vajadusel lühiajaliselt kuni 50 000 eurot sihtotstarbelist laenu käibemaksu tasumiseks veeprojekti käigus esitatud arvete eest. Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi vald teostavad koostöös ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et maksuametil on õigus otsustada, kas maksta tagasi käibemaksu kuu aja jooksul. Erinevatel kuudel võivad tehtud kulutused olla tööde mahust tulenevalt erinevad. Nii ei ole alati võimalik firmale tagasi laekuvat käibemaksu uue kuu arvete tasumiseks kasutada. Seetõttu võivad tekkida arvete tasumisel mõnepäevased viivitused, mis omakorda lükkab käibemaksu tagasimaksmise aja pikemaks kui üks kuu. Sellest tulenevalt võib Põltsamaa Vallavaral tekkida ajutine rahapuudus, mis tähendab, et tasumata arvetelt tuleks hakata maksma viiviseid.

Põltsamaa vallavolikogul tuli otsustada, kas anda Põltsamaa Vallavarale vajadusel lühiajalist laenu. Toivo Tõnson ütles, et laenu plaanitakse anda intressivabalt ning ainult juhul, kui selleks tekib vajadus. Põltsamaa vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimees Mati Kivi juhtis volikogu liikmete tähelepanu sellele, et laenu antakse ainult siis, kui selleks vajadus tekib. Põltsamaa vallavolikogu otsustas toetada lühiajalise laenu andmist Põltsamaa Vallavarale, kui neil tekivad veeprojekti käigus tehtud tööde eest tasumisel makseraskused.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus