Vajame uudseid keskkonnasäästlikke lahendusi

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil toimunud kliimateemalisel debatil juhtisin  saadikute tähelepanu keskkonnasäästliku energiasektori investeeringute olulisusele.

Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil vajame kahtlemata ulatuslikku energiasäästuprogrammi. Ambitsioonikam lähenemine taastuvenergiale on võimalik kõikides nn uutes liikmesriikides, sest kliimapaketiga võetud kohustused ei arvesta meie tegelikku taastuvenergia potentsiaali.

Samas ei tuleks piirduda ainult energiasektori investeeringutega. Peame ümber korraldama kogu oma senise raiskava majandusmudeli. Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata transpordi- ja logistikakorraldus, võtta kasutusele säästlikud ehitusmaterjalid ning tehnoloogiad. Vähendada tuleb tööstuste materjalikulu ja kemikaalide kasutamist. Tõsisemat ümberkorraldust vajavad ka pakendamisviisid jaekaubanduses. Ambitsioonikad meetmed aitaksid kahtlemata kaasa majanduskriisi leevendamisele ning looksid uusi töökohti.

Minu hinnangul peaks Eesti lähitulevikus pöörama enam tähelepanu mahepõllumajanduse arendamisele ja väärtustama rohkem oma regioonis kasvatatut ja toodetut. Kõik märgid näitavad, et tuleviku mõttes on tegemist väga olulise kasvusektoriga ning Eesti potentsiaali tuleks siin kindlasti maksimaalselt ära kasutada.

Mitmed uued keskkonnasäästlikud lahendused erinevates valdkondades nõuavad teadlaste jõupingutusi, samas on mõnede puhul tarvis meil endil asjadele pisut loovamalt läheneda.

Europarlamendi debatt oli ettevalmistus detsembris Kopenhaagenis toimuvaks ÜRO kliimakonverentsiks.

iii

IVARI PADAR, Europarlamendi saadik, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus