Vajadus toorpiima järele kasvab märgatavalt

Põllumajandusfirma juht loodab sedagi, et Euroopa Liidus kehtivad piimakvoodid kaotatakse veel enne 2013. aastat.

Põllumajandusettevõtja Mati Kivi sõnul on huvi  rohkem piima varuda tingitud ka  piimapulbri ja juustu hindade tõusust maailmaturul. Edaspidi kerkivad hinnad loodetavasti veelgi. Selline turuolukord mõjub igati soodsalt ka põllumehele, sest tõusutrendis on ka toorpiima kokkuostuhinnad.

Kui hiljuti sõlmisid tootjad ja töötlejad lepinguid aastaks, siis praegu vaadatakse lepingud  tihti üle kord kuus või vähemalt korra kvartalis. Põhitingimusteks on lepingus piima kvaliteedi tagamine, ilma milleta pole tootjal võimalik turul toime tulla.

Investeerimisvõimalusi napib

Mõistagi tuleb kinni pidada ka kogustest, mis on tööstusega kokku lepitud. ?Kui müüd rohkem, võetakse piim vastu, kui aga turustad vähem, oled oma võimeid üle hinnanud või midagi tegemata jätnud,” ütles Õnne Piimakarjatalu OÜ juhataja.

“Piimahinna tõus on põllumehele väga vajalik, sest võimaldaks tõsta palku Eesti keskmise tasemele, mis tõstaks omakorda töötajatele motivatsiooni. Arvestades kütte, teravilja, eriti aga ehitustööde maksumuse pidevat kasvu, oleks seniste piimahindade puhul investeerimine raske. Praegu pole veel avanenud ka uued Euroopa Liidust laekuvad toetused, mis samuti investeerimisvõimalused keeruliseks muudab, seetõttu on piimahinna tõus ka sellest aspektist lähtudes igati tervitatav,” märkis Kivi. 

Osaühing Õnne Piimakarjatalu on aastaid müünud toorpiima kontserni Valio ettevõttele Võru Juust. “Piim viiakse meilt ära õigeaegselt ning korrektselt laekub ka raha. Kui maksmine aga paar nädalat hilineks, tekiksid meil omakorda raskused arvete tasumisel oma koostööpartneritele, ” tõdes Mati Kivi.

Stabiilsus maksab

?Piimakarjakasvatajal toodangu turustamisega tänapäeval probleeme pole. Eks aeg-ajalt käib põllumeestel ka uusi “kosilasi”, kuid sel juhul tahaksin teada, mida ta pakub rohkem kui minu tänane piima kokkuostja. Aeg, kus piimatootja iga esimese helistamise järel ümber mõtleb, on praeguseks möödas. Asju kaalutakse ikka põhjalikumalt. Stabiilsus tasub ikka rohkem ära kui lepingupartnerite vahetamine.”

Ühe piimatootmist takistava valuküsimusena nimetas Mati Kivi aga piimakvootide süsteemi.

Kvoodi ületamine trahvi kaasa ei too

Piimakvoodid kehtestab Euroopa Liit ja PRIA jaotab neid tootjate vahel. Kvootide muutmiseks Eestis praktiliselt võimalused puuduvad.

?Praegu makstakse piimatootjale toetust piimakvoodi liitri järgi ja toetust saab nende liitrite põhjal, mis on eraldatud PRIA poolt. Kui aga näiteks põllumees ületab kvooti 10 protsendi võrra, siis kvoodi ületamine firmale täiendavat raha sisse ei too. Õnneks ei kaasne ka trahvid, sest Eesti piimakvoot pole tänase päeva seisuga ühelgi aastal veel täis tulnud, mistõttu sanktsioone ei rakendata,? rääkis Kivi.

Tootjatele tekitab olukord, kus tootmise suurendamine ei too kaasa toetuste maksmist, aga mõistagi muret. Euroliidus on lubatud kvoodid kaotada 2013. aastal.

?Loodetavasti lõpeb nende kehtivus aga ennegi, sest tänapäeval on Euroopa Liidus toorpiimast suur puudus, mis võib veelgi süveneda,” arutles Mati Kivi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus