Vaimastvere kool sai kätte Ettevõtliku Kooli tunnustuse

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja nende hulgas ka Vaimastvere koolile. Neljapäeval andis koolile tunnusmärgise üle Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juhataja Maimu Kelder.


„Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mida tehakse järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitas Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.
„Eks algatus nooremate õpetajate ettevõtmisest alguse saigi ja oli väga tubli aktiivgrupp ning tore on, et nad võtsid selle südameasjaks ja viisid ellu. Meil on toredad ja ettevõtlikud lapsed ja tegelikult seda standardit saada ei olnud keeruline,“ kinnitas Vaimastvere kooli direktor Väino Ling.
„Enamus standardi tingimustest oli meil ju täidetud, lihtsalt oli vaja korrastada andmebaase,“ kinnitab matemaatika ja arvutiõpetaja Aili Prinken, kes oli koordinaatoriks ja kiitis JAEKi Ettevõtliku Kooli konsultanti ja koordinaatorit Marve Millendit hästi korraldatud koolituse ning abi eest.
„Mul on hea meel, et minu kodukool Vaimastvere on saanud ettevõtliku kooli kvaliteedimärgise ja olen kindel, et just tänu erilistele õpilastele ei saa selle kooli õpetajad teistmoodi tehagi,“ tõdes Marve Millend. „Ettevõtliku hoiaku kujunemist koolides on kõigepealt tarvis just õpetajatele, et nad oskaksid seda mõista, hoida, arendada ja ka teistele edasi anda. Kooli lõpetades on tähtis see, et laps oleks eluks valmis ja saaks hästi hakkama. Vaimastvere koolis töötavad erilised inimesed. Oluline on kooli juhtkonna hoiak, kaugema visiooni nägemine, ettevõtliku kooli programmi hoiakute eestvedamine ja eeskuju. Ettevõtlikke õpetajaid leidub iga päev koolides aina rohkem, aga juhtkond peab neid toetama ja usaldama. Ilma selleta asjad ei toimi.“
Ettevõtliku kooli võrgustiku liikmed Jõgevamaal on Lohusuu kool, Adavere põhikool, C. R. Jakobsoni nim. Torma põhikool, Mustvee kool, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, Puurmani mõisakool, Põltsamaa ühisgümnaasium (hõbetase), Voore põhikool, Vaimastvere kool, Luua metsanduskool.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus