Vaimastvere kool pälvis Ettevõtliku Kooli standardi tunnustuse

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme, nende hulgas Vaimastvere koolile ja viiele koolile teise astme ehk hõbetaseme.


„Ettevõtlik kool“ või „Ettevõtlik lasteaed“ kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.
„Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mida tehakse järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,“ selgitas Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.
Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.
Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, neist 8 hõbe- ja 1 kuldtasemega õppeasutust.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus