Vaimastvere haridusmudeli eelised

Minu hinnangul peavad tänastes oludes paremini vastu arenevad maakoolid, kus igapäevase õppetöö kõrval otsitakse uusi võimalusi õpetamis- ja kasvatamistöö tegemiseks. Seda tüüpi maakooliks on kujunemas ka Vaimastvere Põhikool.

Õpilaskodu pole internaat

Vaimastvere kool on üks kolmest Jõgevamaa koolist, mis alates uuest õppeaastast saab endale õpilaskodu. Sageli on arvatud, et õpilaskodu on internaadi tänapäevasem nimetus. Niisugune samastamine pole õige. Õpilaskodu rajatakse ennekõike õpilastele, kelle kodune keskkond ei sobi elamiseks ja õppimiseks.

Mõistagi võib õpilaskodu asukaks olla ka õppur, kellel on raskusi kaugelt koolis käimisega, sellistele õpilastele öömaja võimaldamine ei ole aga õpilaskodu põhiülesanne.

Praeguseks on teada kümme õpilast, kes hakkavad elama Vaimastvere vanaaegsest tõllakuurist ümber ehitatud õpilaskodus, seal on aga veel 12 vaba kohta, mis loodetavasti täituvad Jõgeva piirkonna poiste ja tüdrukutega.

Esmaspäevast reedeni kooli lähedal

Kindlasti huvituvad õppurid ja nende lähedased õpilaskodu elamistingimustest. Meil on 10 kahe- või kolmekohalist tuba, väike köök, puhkeruum, pesemisvõimalused. Hoonesse saab oma ruumi ka Vaimastvere Avatud Noortekeskus. Sportimiseks on võimalik kasutada Vaimastvere kooli nüüdisaegset võimlat. Meie kool püüab koostöös Jõgeva vallaga teha kõik selleks, et õpilaskodu oleks õpilastele elamise viis, millest võidab piirkond tervikuna, ennekõike aga õpilased ise.

Õpilased elavad õpilaskodus esmapäevast reedeni.

Arusaadavalt põhjustab igasugune uuendus teatud kartusi. Mõned lapsevanemad arvavad, et kui nende laps hakkab elama õpilaskodus, lõpetatakse lasteraha maksmine. Tegelikult see päris nii ei ole, loodame saada maksimaalselt riigieelarvelised kohad.

Teiseks uuenduseks Vaimastvere hariduselus on Kurista lasteaia Vaimastvere rühma avamine. Oma lasteaiakohad saavad vaimastverelased tagasi tänu Jõgeva vallavolikogu otsusele.

Toad 12-18 lapsele sisustakse koolimaja esimesele korrusele, kus praegu on raamatukogu. Usun, et Vaimastvere lapsevanemad toovad nüüd lapsed oma lasteaeda, mis on kodule lähemal. On igati loogiline, et lasteaialapsed hakkavad tulevikus Vaimastveres ka kooliharidust saama.

Tuleval aastal on aga plaanis reorganiseerida Vaimastvere Põhikool põhikool-lasteaiaks. Ümberkorraldus tagaks mõlema asutuse ühise juhtimise, majandamise ja kooskõlastatud arengu.

Küllap ongi maa hariduselu edu pandiks süsteemi terviklik käsitlemine, mis hõlmab nii lasteaeda kui ka üldharidust, pöörab tähelepanu õppurite elamistingimustele. Nii tekivad Eestimaale tugevad hariduskolded.

VÄINO LING, Vaimastvere Põhikooli direktor

blog comments powered by Disqus