Väikesed gümnaasiumid õpilaste vastuvõtmisel pirtsutada ei saa

Kui suured gümnaasiumid võtavad sisseastumiskatseteta vastu vaid nelja-viielisi õpilasi ning riigigümnaasiumis on nimekirjad juba kinnitatud, siis näiteks Mustvee vene gümnaasiumi 10. klassi pääsemiseks lävendit pole ja õpilasi võetakse vastu isegi veel 1. septembril.

Jõgevamaa gümnaasiumi 10. klassidesse sissesaanute nimekiri kinnitati 1. juulil. Selle järgi alustab gümnaasiumis 1. septembril kooliteed seitsekümmend kuus õpilast. Kooli sisseasaamiseks oli tarvis ette näidata eelmise õppeaasta kõikide veerandite hinded ning osaleda vestlusel.

Vestlusele registreeris end ligi üheksakümmend õpilast. “Klassitunnistusel võeti arvesse kõikide üheksanda klassi veerandite hinded, vestlusel selgitati välja kooli pürgija õpimotivatsioon, tema huvid ja sihid. Kooli poolt osales vestlustel lisaks direktorile ka õppealajuhataja või mõni koolis tööd alustav õpetaja,” rääkis koolidirektor Alo Savi. Vastuvõtukomisjoni otsusega ei pääsenud riigigümnaasiumi üheksa õpilast. 

Jõgeval kolm ja Põltsamaal kaks õppesuunda

Jõgevamaa gümnaasiumis avatakse kolm õppesuunda: reaal-, humanitaar- ja loodussuund. “Klassid ja suunad omavahel ei kattu, sest kümnendad klassid alustavad nii-öelda klassideta gümnaasiumina. See tähendab, et ühes klassis, näiteks 10a-s, on koos nii reaal-, humanitaar- kui ka loodussuuna õpilased ning ühe suuna õpilased saavad kokku nende valitud suunaainetes, nt loodussuuna bioloogias kohtuvad 10a, 10b ja 10c klassi loodussuuna valinud õpilased.

Sama toimub ka valikainete puhul. Tulemuseks on see, et on olemas klass, kellel on oma klassijuhataja, ühistegemised ja muu taoline, aga paljudes tundides on nad koos hoopis teiste klasside õpilastega, kellega neid ühendavad sarnased huvid ning suunavalik,” selgitas direktor.

Igas kümnendas klassis on õpilasi 25-26. Maksimaalseks klassi suuruseks saab olla kolmkümmend kuus õpilast, kuid väiksema õpilaste arvuga klassis on võimalik individuaalsele arengule rohkem tähelepanu pöörata,” kinnitas Alo Savi.

Põltsamaa ühisgümnaasiumis soovis 10. klassi astuda üheksakümmend viis õpilast, kellest kümmekond kooli sisse ei saanud. Kõik sisseastujad pidid sooritama testi, mille küsimused puudutasid matemaatikat, eesti ja inglise keelt ning üldist silmaringi. Samuti vaatasime vajadusel põhikooli lõputunnistust ja ka lõpueksamite sooritamise edukust,” rääkis kooli direktor Aimar Arula.

Põltsamaal avatakse kolm kümnendat klassi, kaks neist reaal-loodussuunal ning üks majandus-sotsiaalsuunal. Esialgsed nimekirjad on juba kinnitatud, kuid kui tahtjaid juurde tuleb, teeme vajadusel veel lisatesti. Lõplikult selgub nimekiri ikkagi septembri alguseks,” lisas Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor. 

Mustvee koolides merendusõpe

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis viidi sisseastumiskatsed läbi mais ja juunis. Need, kelle tunnistusel vaid neljad-viied, ei pidanud katsetel osalema. Katse korraldati emakeeles, matemaatikas ning inglise keeles. Praeguse seisuga alustab sügisel Palamuse gümnaasiumi 10. klassis õpinguid 21 noort, augustis korraldatakse veel lisakonkurss.

Jätkame kahe õppesuunaga – reaal-loodus- ja humanitaarsuunaga. Luua metsanduskooliga koostöös planeeritud loodusturismi õppesuund seekord ei alusta,”  rääkis Palamuse gümnaasiumi direktor Kuuno Lille.

Vastuvõttu jätkatakse ka Mustvee gümnaasiumisse. Vastuvõtt 10. klassi veel jätkub, dokumente võtame vastu ka augustis,” sõnas kooli direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina. Seni pole ükski tahtja ukse taha jäänud ning kõik, kel hinded korras ja kes läbivad motivatsioonivestluse, saavad kooli sisse.

Mustvee gümnaasiumis on kolm õppesuunda, seejuures on kooli eripäraks merendusõpe. Selle läbimisel saab gümnaasiumi lõputunnistuse kõrvale ka madruse kutsetunnistuse ja soovi korral väikelaevajuhi paberid,” kinnitas kooli direktor.

Merendusõpet korraldatakse Mustvees kahe kooli peale —   osaleda saavad ka Mustvee vene gümnaasiumi õpilased. Vene gümnaasiumi võetakse õpilasi soovi korral vastu ka veel 1. septembril.

Lapsi on niigi vähe. Praegu on meil laekunud kümnendasse klassi astumiseks üksteist avaldust, kuid avaldusi võtame vastu terve suve jooksul,” rääkis kooli direktor Jaan Rahuküla, lisades, et sisseastumiseks pole lävendit kehtestatud.

Kunagi kehtis meil nõue, et sissesaamiseks peab keskmine hinne olema vähemalt 3,9. Nüüd oleme sellest loobunud.”

Mustvee vene gümnaasiumi oodatakse õppima neidki noori,  kes on lõpetanud eestikeelse põhikooli. See on võimalus neile, kes elavad kakskeelses peres, on käinud eesti koolis, kuid soovivad oma vene keele oskust arendada,” ütles Rahuküla.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus