Väikese linna äge kool

Põltsamaa kunstikool tähistas möödunud laupäeval näituse avamise ja vilistlaste kokkutulekuga oma 15. sünnipäeva. Kohalikust muusikakoolist on kunstikool küll tervelt nelikümmend aastat noorem, ent viisteist aastat on olnud selle õppeasutuse jaoks siiski piisav aeg, et end linna kultuuripildis hästi nähtavaks muuta.


Põltsamaa kunstikooli asutajaks ja omanikuks on Põltsamaa kunstiselts. Küsimusele, mis ajendas seltsi viisteist aastat tagasi kooli looma, vastas kunstiseltsi eestvedaja ja kunstikooli juhataja Ethel Hakkaja:

“Tõdemus, et aeg on igapidi küps: lossihoovis oli tekkinud üsna aktiivne seltsielu, seal olid olemas kunstikooli jaoks sobivad ruumid ning linnas ja selle ümbruses oli ka piisavalt kunstist huvitatud lapsi.”

Laste õpetamise kõrval mõeldi aga ka täiskasvanute harimisele. Kunstiseltsi liikmete hulgas oli päris palju neid, kes olid läbi teinud küll mitmesuguseid tarbekunstikursusi, ent tundsid samas suurt puudust süstemaatilisest joonistamis-, maalimis- ja kompositsiooniõppest. Neil oli vaja vastavate oskuste näol kindlamat alust, millelt kunstis edasi areneda. Nii avatigi kunstikooli juures ka täiskasvanute kujutava kunsti kursus, mis on kuulu järgi Eesti koolides üsna unikaalne nähtus. Nii noored kui ka täiskasvanud õpivad kunstikoolis viis aastat, ent noorte programm on siiski mahukam: nemad käivad koolis kolm korda nädalas, täiskasvanud ühe korra. Lisaks põhiõppe noortele ja täiskasvanute kursustel osalejatele on kunstikooli asja ka väiksematel lastel: neile on avatud kunstiringid.

Võiks arvata, et väikese linna kunstikooli pole lihtne õpetajaid leida. Ethel Hakkaja sõnul on Põltsamaa kunstikooli aga algusest peale heade õpetajatega õnnistatud. Eriliselt suure panuse andsid tema sõnul kooli vaimsesse aluspõhja kunstnik ja kunstiloolane Kaire Nurk ning keraamik Viive Väljaots. Esimene tegutses koolis kümme ning teine kuus ja pool aastat. Ehkki praeguseks on elu nad teiste tegemiste juurde viinud, on nende vaimu ühel või teisel viisil kooli seinte vahel ikka veel tunda. Vahepeal oli koolis päris palju noori õpetajaid, kes samuti kooli näkku uusi värve tõid. Praegu on Ethel Hakkajal aga eriline heameel möödunud sügisel kooli tööle tulnud Katrin Tamm-Kuusiku üle, kellel on eriline anne hästi läbi saada väiksemate lastega. Nii et kunstiringid — need on noorte põhiõppe kasvulava — üha paisuvad.

Kool ja galerii

Koolis ongi hetkel kolm põhipedagoogi — Ethel Hakkaja, Katrin Tamm-Kuusik ja Külli Kivisild — ning neile on abiks mõned vabatahtlikud.

Ethel Hakkaja sõnul on Põltsamaa kunstikool oma piirkonna vajaduse kenasti ära rahuldanud. Laste kunstiõpet toetab omavalitsus, makstes koolile n-ö pearaha. Lapsevanema maksta jääb umbes viiendik tegelikust kohamaksumusest. Täiskasvanute kunstialaseks koolituseks sai kool kümmekonna aasta jooksul eurotoetust vabaharidusliidu kaudu. Ka hiljem on otsitud võimalusi mitmesuguste kursuste jaoks projektiraha saada. Tänu sellele on jäänud ka täiskasvanute makstav tasu taskukohaseks.

“Tänu projektile saime näiteks paar aastat tagasi lubada endale sellist luksust, et kutsusime Leonhard Lapini viieks päevaks Põltsamaale abstraktse kunsti töötuba läbi viima,” ütles Ethel Hakkaja.

Sedalaadi töötubades tegutsevad koos nii põhiõppe noored kui ka täiskasvanud kursuslased. Kaks õppurite kategooriat puutuvad üldse omavahel palju kokku: käivad koos kunstilaagrites, teevad ühisnäitusi, analüüsivad üksteise töid, mis kooli ruumides väljas jne. Noortel ja täiskasvanutel on nii mõneski asjas teineteiselt õppida ja seda ka innukalt tehakse.

“Viimasel ajal oleme oma elu huvitavaks teinud sellega, et keskendume nii noorte kui ka täiskasvanutega terve semestri jooksul mingile kunstiajaloost inspireeritud teemale,” ütles Ethel Hakkaja. “Sel semestril on meil näiteks teemaks Egiptus. Oleme teinud näiteks Vana-Egiptuse stiilis vaase ja muid taieseid, millest paneme juunikuuks Põltsamaa kultuurikeskusse üles näituse. Järgmise semestri teemaks on antiikkunst. Usun, et selline meetod aitab meil kunstiajalugu sügavuti mõista.”

Kui varasematel aastatel korraldas Põltsamaa kunstikool oma õpilastele tihti väljasõite Tallinna ja Tartusse, et sealseid näitusi vaadata, siis viimasel ajal pole see teema enam nii aktuaalne, sest kunstikooliga samas majas tegutseb 2008. aastal Põltsamaa kunstiseltsi rajatud galerii pART, kus eksponeeritakse enamasti professionaalset kunsti.

“Galeriil on õpilaste kunstialasel harimisel suur roll. Samas on galerii näol olemas koht, kus õpilaste endi olulisemaid töid näidata,” ütles Ethel Hakkaja. “Oleme õnnelikus olukorras ka tänu sellele, et kunstikooli ümber on kogu aeg toimetamas kunstiselts. Selle liikmed on kooli väga palju oma vabatahtliku tööga aidanud.”

Põltsamaa kunstikooli on nüüdseks lõpetanud 11 lendu 78 inimesega, kellest 47 on läbi teinud noorte põhiõppe ja 31 täiskasvanute kujutava kunsti kursuse. Tervelt 15 noort on kunsti edasi õppima läinud. Kui arvestada, et kunstikooli lõpetanud noortest on tublil kolmandikul veel gümnaasium lõpetamata, siis võib öelda, et neist, kes üldse kõrgkooliikka on jõudnud, on kunstiga seotud eriala valinud peaaegu pooled. Loomulikult ei ole kunstikool loodud otseselt selleks, et tulevasi kunstnikke produtseerida, ent silmapaistev tulemus on see ometigi. Kunstikooli esimese lennu lõpetajad Eva Järv ja Mihkel Reha valmistuvad näiteks praegu Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi kaitsma.

Karjääripöörded

Ka täiskasvanud õppuritest on nii mõnigi leidnud kunstikoolis õppides oma tõelise kutsumuse ning teinud pöörde oma karjääris. Neli inimest tegutsevad nüüd näiteks kunstiringi juhendaja või hooldekodu tegevusjuhendajana. Ka kunstikoolis praegu majaperenaise ja keraamikaõpetajana tegutsev Külli Kivisild on näiteks kunstikooli enda kasvandik.  Selle kooli on lõpetanud ka tema kaks poega, neist üks õpib praegu kunstiakadeemias klaasi erialal.

“See on üldse meie koolile iseloomulik, et meil on käinud õlg õla kõrval õppimas paljude perede mitu põlvkonda,” ütles Ethel Hakkaja.

Kunstikooli sünnipäeva puhul avati galeriis pART kooli vilistlaste näitus, mida saab vaadata 4. maini. Sünnipäev jätkus kooli vilistlaste kokkutulekuga.

“Mul on väga hea meel, et Põltsamaa linnas selline tore kool nagu kunstikool olemas on,” sõnas Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni. “Ethel Hakkaja ja tema mõttekaaslased lõid selle omal ajal n-ö õhinapõhiselt ning kool on end vägagi hästi õigustanud.”

Kadri Suni on ka ise kunstikooli vilistlane: ta lõpetas täiskasvanute kujutava kunsti kursuse.

“Olin kunsti vastu ennegi huvi tundnud, ent kunstikoolis õppides olin sunnitud asjaga viis aastat süstemaatiliselt tegelema. See oli mõnus ja õpetlik. Tore oli ka kord nädalas samasuguste huvidega inimestega suhelda. Olin kunstikooli õppima asudes üsna värskelt Põltsamaale kolinud ja õpingud aitasid mul linna ellu sisse elada,” ütles Kadri Suni ja lisas, et nüüd käivad tema nelja-aastased kaksikud kunstikooli mudilasringis ja neilegi meeldib seal väga.

“Põltsamaa kunstikool on väikese linna kohta väga äge kool. See on mõjutanud noorte karjäärivalikuid, ent ka mõned täiskasvanud on koolis õppides n-ö uue teeotsa leidnud,” sõnas Kadri Suni.

Täna avatakse Põltsamaa kunstikooli juures klaasikoda ja sepapada. 

Põltsamaa kunstikool

* Kooli sünnipäevaks peetakse 2000. aasta 18. aprilli, sest sel päeval väljastati koolile esimene koolitusluba.

* Kooli asutaja ja omanik on Põltsamaa kunstiselts.

* Kool tegutseb erakooli ja huvikooli seaduse alusel.

* Kool asub Põltsamaa lossihoovis. Lossi kõrvalhoone keldrikorrusel on kooli käsutuses 400 ruutmeetrit pinda.

* Kooli on lõpetanud 11 lendu 78 inimesega, kellest 47 on läbinud noorte põhiõppe ja 31 täiskasvanute kujutava kunsti kursuse.

* Praegu õpib koolis ligemale kuuskümmend last ja noort ning kaheksa täiskasvanut.

* Kooli juhataja on algusest peale olnud Ethel Hakkaja. Lisaks temale õpetavad koolis praegu Katrin Tamm-Kuusik ja Külli Kivisild.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus