Väikemuuseumide töötajad õppisid AISi kasutama

Jõgeva Maa-Arhiivi ruumides toimunud koolituspäeval õpetas Riigiarhiivi infosüsteemide spetsialist Koit Saarevet väikemuuseumide töötajaid AISi kasutama ning selgitas, missuguseid dokumente selle abil otsida tasub ja missuguseid mitte.

“Interneti kaudu ei ole võimalik tutvuda dokumendi sisuga, küll aga saab teavet dokumendi olemasolu ja asukoha kohta,” ütles Koit Saarevet. “Kui otsitakse aga infot mõne isiku kohta, siis annab tema nime sisestamine otsingusüsteemi tulemuse ainult juhul, kui vastava isiku kohta käiva dokumendi tiitlis on tema nimi ära toodud. Paraku ei pruugi see alati nii olla.”

Küll aga võib isiku nime sisestades leida kogemata selliseid tema kohta käivaid dokumente, mida muidu otsidagi ei oleks osanud. Päris huvitavaid tulemusi annab teinekord ka kohanime sisestamine. Õppepäeval prooviti näiteks õnne Palamuse nimega ning otsingusüsteem “sõelus” seepeale välja nii mõnegi ajaloohuvilise jaoks ahvatleva “pala”: koolide nimekirjad, “koolikatsumiste” protokollid jne.

Õppepäeva korraldamise initsiaatoriks oli maakonna keskmuuseumina tegutseva Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus.

“Käisin ise veebruari algul siinsamas maa-arhiivis AISi tutvustaval õppepäeval ja leidsin, et sellistest teadmistest võib ka väikemuuseumides tegutsevatel kolleegidel kasu olla,” ütles Aili Kalavus. “Näiteks võib vajalikud dokumendid endale enne arhiivi minekut interneti teel valmis tellida ja nii aega kokku hoida. Ent võib ka tellida dokumentide koopiad ja arhiivi üldse mitte minna.”

Eriti hea meel oli Aili Kalavusel selle üle, et Riigiarhiiv saatis oma esindaja siinseid muuseumitöötajaid koolitama selle eest tasu küsimata. Ja ka maa-arhiiv lubas koolituse jaoks lahkesti oma ruume.

Tabivere vallamuuseumi juhataja Andu Uus ütles, et õppepäev andis kasulikke ideid.

“Arhiivimaterjale olen otsinud põhiliselt lähiümbruse mõisate kohta,” ütles Andu Uus. “Kui siiani olen otsingutel tuginenud ajalooarhiivi fondide loendile, mis on aastaid tagasi raamatuna välja antud, siis nüüd üritan ehk ka AISi abiks võtta. Interneti kasutamise võimalus on mul olemas.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus