Väikelinna meeleolud Betti Alveri jälgedes

Tänavune kirjandusliku omaloomingu konkurss “Betti Alveri jälgedes“, mis Jõgeval üleeile Betti Alveri muuseumis pidulikult lõppenuks kuulutati, oli kantud väikelinna meeleoludest. „Väikelinna meeleolud“ oli ka seekordse konkursi teema.

Kokku saabus selleaastasele Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseumi korraldatud konkursile 21 tööd, suurem enamik kirjutajatest olid X ja XI klasside õpilased. Erinevalt varasematest aastatest kuulutati tänavuseks konkursiks Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru algatusel välja ka kindel teema.

Luulet ja proosat

Mõtteid kodulinnast Jõgevast väljendati nii luules kui ka proosas. Oli värvikaid ja tabavaid kirjeldusi, vaimukaid leide, pateetikat, mõtlemapanevaid küsimusi jne. Ehk nagu ütles raamatukogu direktor Sirje Narits: “Meeleolu oli tunda kõikides töödes, oli end siis väljendatud humoorikalt, satiiriliselt, kurvapoolselt või muudmoodi, aga see oli kantud armastusest kodulinna vastu“.

Zürii, kuhu kuulusid raamatukogutöötajad Ene Sööt ja Jaana Koppel, emakeeleõpetaja Ivi Tetsmann, muuseumi juhataja Toomas Muru ning siinkirjutaja, valis välja huvitavamad kirjatööd, millest katkendeid ette loeti ning mille autoreid ka eriliselt meeles peeti. Tänu osavõtu eest olid aga ära teeninud kõik kirjutajad, keda oodatakse kindlasti oma mõtteid väljendama ka edaspidi.

Helged lühipalad ja vaimukad luuleread

Rasmus Kolberg Jõgeva Ühisgümnaasiumi IX klassist oli seekord noorimas ehk VII – IX klasside grupis ainus osaleja ja ühtlasi tänavuse konkursi üks väheseid meessoo esindajaid. Oma tööga “Enesekindlus“ oli ta aga kindlalt eripreemiat väärt. X –XII klasside grupis oli sisukaid ja huvitavaid töid palju ning hindajatel oli raske erilisemaid välja tuua.

Siiski leiti, et teistest eristusid Jõgeva Ühisgümnaasiumi XI klassi neiu Kairi Jerlovi omapäraselt  kirjapandud vaimukad luuleread, sama klassi õpilase Adele Terase luuletus, milles meeleolu oli suudetud luua väga lakooniliselt. Triin Olgo töö “Maailm täis värve“ Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli XI klassist äratas tähelepanu ilusate ja huvitavate kirjelduste ning tähelepanekute poolest. Jõgeva Ühisgümnaasiumi X klassi õpilase Heleri Vainula kirjutis “Eksistentsi tühjus“ erines kõikidest teistest oma kafkaliku lähenemise poolest. Merit Tori oli aga oma tööga “Taarakunni päev“ suutnud edasi anda tõepärase ja liigutava pildi. Täiskasvanutest märgiti ära Ilmari Karro helgetes toonides kirjutatud lühipalad, Merli Kirsimäe luuletused ja Jaan-Ivo Lukase humoorikas kirjutis “Muti ja siili otsimine skulptuuriliseks kehastuseks Tindi linnas“.

See paik on viljakas

Et häid ja lootustandvaid kirjutajaid on tundub olevat järjest enam ka peale kasvamas, leidis Toomas Muru, et neid võiks edaspidi veelgi enam harida. Nii kõneleski ta plaanist kirjutada projekt, mis võimaldaks hakata edaspidi korraldama neile, kellele meeldib sõnaga tööd teha, loova kirjutamise kursust ning kutsuda esinema eelkõige praktikuid. See aitaks kirjutajail stiili viimistleda ja eneseväljendust parandada. Ühtlasi oleks kursus ehk abiks gümnaasiumiõpilastel lõpukirjandi kirjutamiseks valmistumiselgi.

“Meid pole Jõgeval just palju, aga kui mõelda, et siit on võrsunud nii palju loomeinimesi, siis on see paik ikka hästi viljakas,“ leidis linnapea Viktor Svjatõšev.

iii

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus