Väike-Maarjas istutatakse tamm keeleteadlase mälestuseks

Väike-Maarja kirikus räägivad Wiedemanni juubelist ja keeleauhinnast, eesti keele arendamise strateegiast ja tänapäeva eesti kirjakeele probleemidest Haridus- ja Teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang, Emakeele Seltsi esimees Mati Erelt ja Wiedemanni juubelikomisjoni esimees Jüri Valge. Sõna võtavad ka Soome Vabariigi suursaadik Jaakko Kalela ja Ungari Vabariigi suursaadik Istv?n Moh?csi. Eesti keele arendamise strateegia aastateks 2004-2010 on Szombathely Ülikooli ja Kodumaa Keelte Uurimiskeskuse algatusel tõlgitud ungari ja soome keelde. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus