Vaidlused eelarve üle kahandasid toetust Euroopa Liidule

Emori arvamuse kohaselt peegeldab toetuse langus just vaadeldavasse perioodi jäänud vaidlusi Euroopa Liidu eelarve üle ning survet eelkõige uutele liikmesriikidele teha selles järeleandmisi. Samuti ei kajastu valitsuse kommunikatsioonibüroo hinnangul uuringu tulemustes aastalõpu positiivsed sõnumid Eesti edust tänu Euroopa Liitu kuulumisele. Teadvustunud ei ole ka saavutatud kokkulepe Euroopa Liidu eelarve üle, mis tõestab, et ka laienenud ühendus suudab tuleviku jaoks tähtsaid otsuseid langetada. Pisut kahanenud on ka nende hulk, kes toetavad Euroopa ühisrahale üleminekut Eestis. Detsembris pooldas euro kasutuselevõtmist 37% kõigist 15-74 aastastest Eesti elanikest (novembris 41%). Seoses eurole üleminekuga kardavad elanikud kõige enam hinnatõusu: seda mainib 62% vastanutest. 31% kartis palkade ja säästude väärtuse vähenemist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus