Vaiatus peeti maakonna puuetega inimeste perepäeva

Perepäeva korraldajad olid sedakorda Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda ja Torma vallavalitsus. Kahel varasemal perepäeval on koja koostööpartneriteks olnud Kasepää vald ja Mustvee linn.

Vaiatusse saabus reede ennelõunaks kolmesaja inimese ringis. Peolisi tõid kohale ka kaks suurt bussi – Kasepää valla buss sõitis Mustveest läbi ja võttis peale ka rahva tee äärde jäävatest kohtadest, ASi Eltor buss tuli Põltsamaalt läbi Jõgeva.

“Igaühel on õigus olla eriline”

Selline oli tänavust perepäeva läbiv mõte. “Igaühel on õigus olla ühiskonna liige just sellisena, nagu ta on,” kommenteeris seda Torma vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm. Ühtlasi oli see ka kogu Torma valla rahvale mõeldud teabepäeva teemaks, mis sel korral perepäevaga ühte viidi.

Kui ülemaakonnalist puuetega inimeste perepäeva korraldati kolmandat korda, siis Torma vallas on kogu valla rahvast haaravaid eriteemalisi teabepäevi organiseeritud nüüdseks juba viis aastat. Eelmisel aastal oli teabepäev näiteks ravimtaimedest nimetuse all “Tee taimede juurde” ning rahvas sai asjatundjatelt nõu ja abi ravimtaimede kasvatamiseks, kasutamiseks jm. Teabepäevade projektiga alustas Tormas Meeri Ottenson, kes oli tegev ka tänavuse ettevõtmise juures. Meeri Ottensoni ameti jätkajana viib Marika Kalm edasi ka teabepäevade projekti. “Tegelikult on see meeskonnatöö,” ütles Marika Kalm. Tänavusegi valla teabepäeva ja ülemaakonnalise perepäeva kordaminekule aitasid oluliselt kaasa vallavalitsuse töötajad Ehtha Mihkels ja Sille Kirjutaja ning volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Ants Lindsalu.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja esimehe Luule Palmiste sõnul oli kohalikel traditsioonidel ja kenal looduslikul peopaigal seekordse perepäeva õnnestumises suur osa. Päeva juhtis siinne kultuurijuht Aili Oja, kes korraldas ka peolistele suurest katlast supi jagamist. Lastega tegelesid Eha Lindus ja Maire Ranniste ning kohalik lastekaitsetöötaja Eha Vesiko. Suured inimesed said aga kuulata ettekandeid, mille vahele pakkusid meelelahutust Jõgeva haigla päevakeskuse ja Torma valla isetegevuslased.

Jätkus tegevust ja mõtteainet

Perepäevalisi tervitasid Torma abivallavanem Martin Ambo ning Riigikogu liige ja Vaiatu elanik Mati Kepp. Südamesseminevalt kõneles inimlikest väärtustest kirikuõpetaja Jaan Nuga. Maakonna puuetega inimeste koja tegevust tutvustas Luule Palmiste. “Kõik meie tegemised loovad ja tutvustavad puuetega inimestele iseendaga toimetuleku võimalusi igapäevaelus,” iseloomustas ta olulist osa koja eesmärkidest. Et koda on katusorganisatsioon, mille koosseisu kuulub üheksa ühingut ja üks seltsing, said hiljem nende iseloomustamiseks sõna ka kõikide nende esindajad. Psühholoog Tõnu Otsa ettekande peamine sõnum oli see, kuidas inimene saaks otsida endas üles jõuvarud, et iseennast aidata. Temale esitati mitmeid küsimusi pärast avalikku esinemistki. Elavat huvi äratas ka Jõgeva haigla ravijuhi Ülle Krikmanni ettekanne “Koostöös peitub jõud” organisatsiooni tegevusest ning haigla rehabilitatsioonimeeskonna tööst. Mitmetele küsimustele tuli vastata temalgi.

Eelneva registreerimise põhjal võttis soovijaid jutule bioenergeetik Toomas Päll, kes on Torma-kandi rahvale juba varasemast ajast tuttav.

Paisjärvel said huvilised sõita vesirattaga, hobustega oli kohale tulnud Riina Säälik Rääbiselt. Sai osta Võisiku käsitöömeistrite valmistatud esemeid, kohal oli ka puhvet. Oli võimalik nii mõnusalt omaette olla kui ka üksteisega suhelda.

Mõndagi huvitavat on eeloleval suvel veel ees, nagu näiteks neli päeva kestev ja kuut Lõuna-Eesti maakonda haarav fantaasia suvelaager puuetega noortele 20. – 23. juulini Voore külalistemajas. Selle korraldamise eest seisavad hea Jõgeva maavalitsus ja Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus