Vaiatus ja Rääbisel korraldatakse taliviljakülvi

Agronoom Andres Sildnik märkis, et tingimused taliviljakülvi alustamiseks on üsna head. “Kasutame nüüd minimeeritud põlluharimist, kus kaob vajadus adra kasutamiseks. Tänavu ostsime uue põllurandaali, millega valmistame maa ette ja kultiveerime enne külvi. Nii et kündmine jääb seekord ära. Vaiatu Agris külvatakse talivilja 120 hektarile. Enamuse sellest pinnast hõlmavad talinisupõllud, 15 hektarile külvame ka rukist. “Sel aastal oleme külvipinda märkimisväärselt suurendanud, meil on piisavalt talinisu kasvatamiseks sobilikku maad. Võrreldes eelmise aastaga oleme tänavu 100 hektarit rohkem külvanud,” rääkis Andres Sildnik ja andis ülevaate.

ka koristustööde käigust. “Vaiatus on viljakoristamine jõudnud viimase veerandini. Praeguseks on veel koristada 30 hektarit suvinisu, mis on kasvanud heaks toidunisuks. Niiskusepuudus sundis teravilju oma kasvu enneaegu lõpetama, mistõttu tera jäi peenikeseks. Samuti ootab ees veel rapsi koristus.”

Suvinisu müüb Vaiatu Agri oma koostööpartnerile Kemira GrowHow. Erinevalt mitmetest teistest põllumajandusettevõttetest, suhtutakse Vaiatu Agris optimistlikult ka rukki kasvatamisse. “Eesti Rukkiselts on selle teravilja käekäigu pärast tõsist muret tundnud ja ega soodsat turgu pole eestimaisele leivaviljale olnudki. Mitu aastat järjest me rukist ei kasvatanud. Nüüdseks on aga usk rukki tulevikku kasvanud, seetõttu külvame seda tänavu sügisel meiegi. Loodame, et rukis kasvab jõudsalt, annab saaki ja tekivad ka võimalused selle turustamiseks,” avaldas agronoom Sildnik lootust.

Teist niidet ei saanud

Andres Sildnik näitas Vaiatu Agri kultuurrohumaad, kus kasvab ristik ja timut. “Juuni lõpuni võisime olukorraga rohumaadel rahule jääda. Uus tehnoloogia võimaldas korralikult ja kiiresti silo ja heina valmis teha. Juuni lõpust tekkis aga niiskusepuudus, mis põhjustas muret augusti alguseni. Pärast esimest niidet ei kasvanud rohi enam ei karjamaadel ega rohumaadel.

Turvasmullaga kaetud rohumaade harimiseks saab samuti kasutada randaali, mis võimaldab kamarat purustada ja tükeldada ja ära teha uuskülviks vajalikud operatsioonid. New Holland traktori, suure silokäru ja Simpa randaali ostmiseks ongi Vaiatu Agri tänavu kõige suuremaid investeeringuid teinud.”

Rääbise Põllumajandusosaühingus on Andres Sildniku sõnul tänaseks teravili juba koristatud. Otra kasvatati seal 120 hektaril ning saak õnnestus korralikult kätte saada.

Vaiatu ja Rääbise maadel asunud omaaegse Kungla kolhoosi esimees, tänane Riigikogu liige Mati Kepp kommenteeris põllumajanduse arengut selles piirkonnas.

“Nii Vaiatu Agri kui ka Rääbise Põllumajandusosaühing alustasid tegevust keerulises olukorras, mis tekib ikka siis, kui mõni suurem tootmisüksus laguneb. Nüüd on hakatud aga probleemidest jagu saama. Vaiatu Agril läheb juba aastaid stabiilselt. Edusamme võib märgata ka Rääbise Põllumajandusosaühingus, mida on asunud juhtima võimekas ettevõtja Ain Aru. Ehk tasuks mõlemal põllumajandusfirmal tulevikus ka ühinemist kaaluda, sest suuremal ettevõttel on alati paremad võimalused häid majandustulemusi saada ja konkurentsis vastu pidada.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus