Vaiatu külaselts sai kümneaastaseks

Möödunud laupäeval kümnendat aastapäeva tähistanud Vaiatu Küla Selts peab oma missiooniks ja kõige olulisemaks tegevuseks vaba aja veetmise mitmekülgset korraldamist kohalikus rahvamajas ja selle ümbruses ning ka kodupaiga ajaloo jäädvustamist.

Koduloolane ja kodupaiga elu edendaja Ants Lindsalu räääkis sünnipäevapeo kõnes, et Vaiatu Küla Selts loodi üldise külaliikumise taastamise tõusuajal.

Praegu on seltsil 35 liiget ning lisaks kohalikele elanikele võtame vastu neidki, kes kaugemal elavad,” ütles seltsi juhatuse liige Tiina Leeben, kes  on ka ise ühenduse esimeheks olnud.

Praegune seltsi juhatuse esimees Getter Siirak märkis, et seltsi olulisemaks ettevõtmiseks on rahvamaja haldamine ja korrashoidmine.

Rahvamaja on praktiliselt hommikust õhtuni kultuuri- ja seltsieluhuvilistele avatud. Siin käivad harjutamas memmede laulu- ja tantsuring, oma kokkusaamisi korraldavad noored Jaanika Läänesaare juhendamisel ja Torma naiskodukaitsjad. Ning iseenesest mõistatavalt on rahvamaja avatud kõigile tähtpäevade tähistamiseks. Mänguväljak kõnnitee ääres ja külakiik rahvamaja pargis pakub mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi nii lastele kui ka täiskasvanutele,” lisas ta.

Hea on tõdeda, et Vaiatu külaelus soovivad kaasa lüüa erinevate põlvkondade inimesed,” märkis vaiatulane Airi Münt, kes samuti üks seltsielu eestvedaja.

Suvel peetud üldkoosolekul valitud juhatus tegeleb hetkel eneseharimisega mitmetel külaliikumist puudutavatel koolitustel. Jätkatakse rahvamaja renoveerimist ja kirjutatakse uusi projekte. Praegu koosnebki meie seltsi juhatus ennekõike noorematest inimestest eesotsas Getter Siirakuga. Järjepidevuse huvides jäin ka ise seltsi juhatusse,” rääkis Tiina Leeben, kes töötab Torma vallasekretärina.

Vaiatu külaselts peab tähtsaks ka möödaniku jäädvustamist ja tutvustamist. Kohalik mees Veljo Kalm on rajanud ajalootoa.   Erilise uhkusega näitab ta kirja, mille on saanud Vaiatu mõisniku järeltulijalt Patrick von Glasenapilt, ja väljapanekut, mis pühendatud kolhoosi esimehele Ivan Danilovile, kelle algatusel 1965. aastal Vaiatusse rahvamaja rajati.

Sünnipäevapeol ütlesid tervitussõnu Torma abivallavanem Tõnu Uuna  ja naaberkülades tegutsevate seltside esindajad. Pidu juhtis ja muusikalist meeleolu lõi ansambel Genny” Avinurmest ja eredaid elamusi pakkus karaktertantsutrupp Sarmi” Võrumaalt.

Päev enne sünnipäeva tähistamist tutvusid aga külaseltsi ja Vaiatu rahvamajaga tegemistega Lääne-Harju koostöökoja liikmed. Siinsetelt sädeinimestelt on palju õppida,” ütles organisatsiooni juhatuse esimees Lilian Saage, kelle juured Torma valda ulatuvad.

Lähemas tulevikus on meie suuremaks sündmuseks Vaiatu küla 610. aastapäeva tähistamine 2012. aasta suvel, milleks ettevalmistused algavad juba praegu,” teatas külaseltsi esimees Getter Siirak.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus