Vähemkindlustatud pered saavad arvete tasumisel kompensatsiooni

Vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Hüvitise lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.
Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega. Energiakulude hüvitist saab tõenäoliselt taotlema hakata detsembri teises pooles või jaanuaris. Taotlemiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel pöörduda siis kohaliku omavalitsuse poole.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus