Vähekindlustatud pered saavad kodutoetust taotleda

KredEx alustab 6. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro. Taotlusi saab esitada 10. juunini.


Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil kümne aastaga parandatud enam kui 12 000 lapse elamistingimusi. „Kuigi olukord on aastatega paremaks läinud, leidub endiselt igal aastal toetuse saajate seas peresid, kes elavad olude sunnil pea elamiskõlbmatutes tingimustes. Hea on tõdeda, et ka sel aastal saame anda oma panuse ligikaudu 350 pere elamistingimuste parandamiseks. Toetuse abil tehtavatel töödel on selge positiivne mõju nende perede jaoks.“

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus