Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust

Kredex alustab 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro. Võrreldes varasemaga on kasvanud toetuse piirmäär. Taotlusi saab esitada 20. aprillini. 


Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või ei vasta olemasolev eluase tänapäevastele elamistingimustele, puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavat temperatuuri või on eluohtlikud. 
Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäära. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kes on varem ühe korra kodutoetust saanud, võivad taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetus eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus