Vaevast lihtsalt lahti: autoromud transporditakse tasuta lammutuskotta

Eesti ühiskond saab päev-päevalt keskkonnateadlikumaks ning ka riik panustab sellesse valdkonda nõu ja jõuga. Nii on kuni 2. detsembrini käimas kampaania, kus tasuta üle antavate romusõidukite puhul, äraveo/transpordi eest tasu ei küsita. See on lihtsaim viis vabaneda oma seisma jäänud autoromust.


Keskkonnaministri üleskutsel tuleb romust telefoni teel teada anda ja siis tullakse sellele järele. „Me kõik teame mõnd autoromu, mis on kohas, kus ta olema ei peaks. Selle tänuväärse ettevõtmisega saame nii pildi kui ka keskkonna puhtamaks. Eelmisel aastal samal ajal näiteks 250 romu võrra. Samuti saame meid hästi teeninud sõiduvahendile anda väärika lõpu uue alguse kujul,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk ning lisas, et romudest saadud materjal kasutatakse ära uute toodete valmistamiseks.

Jõgevamaal tegelevad autode äraveoga ja keskkonnaohtuks muutmisega Semako Romulad, kes utiliseerib aasta jooksul paarsada autot. Maakond on aga suur ja lai. Kilomeetreid võib ühe auto äraveo kohta tulla edasi-tagasi sõiduga firma juhi Riho Seppeti sõnul ligi 120 km. „Sõidukid, mis on oma aja ära elanud peavad jõudma romulasse ning tänaste kehtivate eurodirektiivide puhule see teisiti olla ei saagi,” leiab Seppet ning arvab, et paraku on inimene aga mugav ja väga suurt innukust ei pruugi üles näidata.

Paljudes riikides on sõidukid maksustatud ja see motiveerib inimesi enese järel koristama, ka meil tõstatakse seda teemat aeg-ajalt ja kindlasti mingi hetk see ka tuleb. See loob võimaluse, et inimesed ei soovi surnud hobust maksta ja võtavad seisva ja sammalduva romusõidukiga midagi ette. Seepärast on mõistlik oma romusõiduk üle anda legaalsele lammutuskojale, kus sõiduk kohe maanteeameti liiklusregistrist kustutatakse.

Roiskuvad staatusesümbolid

„Autod on ju olnud staatuse sümbol. Raske on arusaam, et auto puhul on tegemist samasuguse, ja veel keskkonnaohtliku tarbeesemega nagu külmkapp või televiisor. Kui ta aeg ükskord otsa saab ja ta sisaldab keskkonnale ohtlikke osi ja osiseid ning see valdkond on litsentseeritud, siis peavad nad lõpetama lammutuskojas, kellele on riik väljastanud load ja litsentsid,” selgitas Seppet ja ütles, et Eestis on üle 200 000 sõidukõlbmatu sõiduki.

Üks põhjustest, miks inimesed oma autoromu lammutusse tuua ei taha, on arvamus, et seistes vana autoromu hind kasvab. Tegelikult see nii ei ole, pigem läheb aasta-aastalt käitlus veelgi kallimaks, samas kui vanametalli hinnad langevad.

Autol on väärtus siis, kui tema sarnaseid on sõitmas veelgi, kui ta on kaasaegne ja on  kasutamiskõlbulikke varuosi, mida saab korduvkasutada. Ainult romukäitlemisest ükski firma Eestis ära ei ela ja ollakse enam-vähem nullis, tulu teenitakse ettevõtetes teistes profiilides. Korduvkasutatavate varuosade müük katab vaid käitluskulud. Uuemate sõidukite varuosade müük annab võimaluse käidelda ka neid sõidukeid, millest on peaaegu võimatu midagi korduvkasutusse müüa.

Kodustes tingimustes pole mõtet tänapäeval romusõidukit utiliseerida, vähe sellest, et see illegaalne ja sõiduk jääb igavesti liiklusregistrisse, ka mõne terve varuosa müük ei kata väljaminekuid mida tuleb alles jäävate jäätmete käitlemise eest maksta. „Selle materjali käitlemine, mis sõidukist korduvakasutamata jääb – enamuses plastik ja klaas, vanarehvid, jahutusvedelikud – on kulukam kui loodetav tulu. Semako Romulad OÜ annab lõppkäitlejatele igal aastal suurtes kogustes üle nii tavajäätmeid kui ka ohtlikke jäätmeid, mille käitlemine pole ammu enam odav,“ ütles Seppet.

Pelgalt metall ei korva

Autoromu, millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli võib põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka tervisele. Autoromust eemaldatakse käitlemise ajal 6 kuni 12 liitrit vedelikke. Lisaks põhjustavad tõsist muret pliiakude vale käitlemine ning plastiku põletamine.

Aktsiooni korraldas keskkonnaministeerium, Kuusakoski AS ja Eesti Autolammutuste Liit, kelle hulka kuulub ka Siimustis juba 25 aastat toimetav Semako Romulad OÜ, kes osaleb kampaanias teist aastat järjest. Eelmist aastat peab Seppet tõhusaks ja töiseks. Käia saadi kõikides maakonna otstes.

„Ministeerium on aru saanud, et inimesed on passiivsed siis peab neid läbi reklaami tagant utsitama. Lihtsamaks pole enama asja teha võimalik, ka auto arvelt maha kandmine käib meil kohapeal. Probleemi teadvustamine ja lahendamine on ühe telefonikõne kaugusel. Transport tuleb kohale, võetakse ainult üks allkiri romusõiduki üleandmise kohta, ja edasi tegeleme juba meie. Nii kui romusõiduk meie territooriumile  jõuab, kustutatakse sõiduk ka kohe liiklusregistrist. Meie telefon on 508 3047 ja meiliaadress info@romulad.ee,” kostis Seppet.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus