Vabatahtlike koolitusprojektile tõmmati joon alla

Möödunud nädalal tõmmati Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses joon alla vabatahtlike koolitusprojektile, mille käigus said maakonna igast vallast vähemalt üks-kaks inimest uusi teadmisi ja oskusi, et neist saaksid oma piirkonnas vabatahtliku töö eestvedajad.

</p>

Tegemist oli Kodanikuühenduse Sihtkapitali (KÜSK) projektiga, mille pani kokku Heidi Paabort noorteühingust Juventus. Tema idee oli viia vabatahtlikku tööd inimesteni läbi nende, kes selle tööga juba kogemuse saanud ning kes suudaksid ka ise teisi kaasa tõmmata ja kaasa mõtlema panna. 

Kakskümmend aktsiooni

Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskus vedas vabatahtlike koolitusprojekti, sest esiteks on seal inimesi rohkem ja teiseks on see töö paljudele ka hobiks saanud ning nii on püütud oma teadmisi ja kogemusi teistega jagada.

Aasta jooksul viisid koolitusel osalenud läbi kakskümmend aktsiooni üle maakonna. Neid aktsioone ei käinud läbi viimas Põltsamaa inimesed, vaid kõike tegid sädeinimesed ise.

“Iga koolitusel osaleja suutis teha midagi oma linna, küla või kogu piirkonna heaks. Vabatahtliku tegevuse mõte on iga inimese enda sees olemas,” tõdes Heidi Paabort. Tema hinnangul sõltub väga palju sellest, kuhu inimene satub, kellega ta koos tegutseb ja millisel hetkel ta sinna on sattunud.

Vabatahtlik tegevus on iga inimese jaoks erinev. Meeskond tekib siis, kui kokku saavad ühiste väärtuste ja soovidega inimesed.

Koolitusel osalenud tõdesid, et vabatahtliku tegevuse kaudu arenesid nad ise ning tegid rõõmu teistele. Mis ühes kohas läks hästi, võib ka teises paigas hästi korda minna. Põhiline, et head mõtted ja ideed saaksid edasi antud.

Koolituse läbinud Tabivere valla Juula küla külavanem Eneli Kaasik ütles, et nemad on oma külaseltsiga mitu aastat vabatahtlikult oma kodukoha elu arendanud. “Tundsin, et oman ka natuke kogemusi ja oskusi selle teemaga edasi tegelemiseks. Tabivere piikonnast rohkem keegi ennast välja ei pakkunud, siis läksingi Põltsamaale. Põhiline, et meie piirkonnast tegeleks ka keegi vabatahtlikega, st et oleks inimene, kelle poole saaksid teised pöörduda, kui nad peaksid leidma endas tahet ja soovi midagi oma kogukonna heaks teha. Jäädes oma algatusega üksi, kaob see altruistlik tahe tõenäoliselt üsna kiirelt ega pruugi enam kunagi taastekkida. Eriti käib see noorte- alles kujunevate inimhingede kohta,” tõdes Kaasik.


Ta käis kõikidel koolitustel. Midagi täiesti uut ta enda jaoks ei avastanud, küll aga oli tore näha, et sarnase mõttemaailmaga inimesi on maakonnas päris palju ja seda nii noorte kui vanemate inimeste seas.

i

Koolitusi vaja eelkõige noortele

“Olen alati seda meelt, et ükski teadmine ei jookse mööda külge maha ja vana meeldetuletamine on vahel äärmiselt vajalik. Kindlasti oleks vaja inimesi koolitada, et aidata neil selgusele jõuda iseendas ja näha maailma ka laiemalt kui oma pere, maja, töökoht ja õu. Aega on meil kõigil ühepalju, selle kulutamises on aga suured erinevused. Eeskätt oleks selliseid vabatahtlikkusele suunatud koolitusi vaja noortele, kelle arusaamad ja mõttemaailm on alles kujunemas ning kelle ajagraafik sõltub vaid nende endi soovidest ja vajadustest. Väljakujunenud põhimõtteid muuta väljastpoolt on raske, seal peaks juba muutus toimuma inimese sees. Kui me läbi koolitamise suudaksime muuta ühiskonda tolerantsemaks ja märkavamaks, siis selle nimel oleks tore tööd teha,” tõdes Kaasik.

Põltsamaal näiteks said sama projekti raames kõik kesklinna prügikastid kollased kleepsud, kus kirjas, et prügi ei tasu maha visata. Aktiivselt lõid kaasa noortekeskuse noored eesotsas Itaaliast pärit vabatahtliku Fausto di Nellaga. Tähelepanu juhtimine toimib, prügi vedeleb linnatänavatel vähem. Seda aktsiooni vedas Põltsamaa noortekeskuse töötaja Ave Mikk.

Veel pakkus Itaalia vabatahtlik Fausto di Nella välja aktsiooni, kus palus saata kolm pilti sellest, mida tähendab vabatahtlik töö. Pildid pani ta internetti ja nende hulgast said huvilised valida välja huvitavamad. Kokku tuli klikke 29 riigist.

Heidi Paabort märkis, et järgmisel aastal saab siseministeeriumi toel teha veel 15 aktsiooni. Nii et tasub hoolega mõelda.

Väljakoolitatud võrgustik jätkab oma tööd. Igaüks, kes soovib valdkonnas tegutseda (ka ise sädeinimeseks olla), võtku ühendust info@nyjuvemtus.ee . Võrgustik on üle maakonna ja igaüks saab end rakendada just oma piirkonnas. Kindlasti tuleb veel koolitusi ja infopäevi.


Kui keegi soovib kutsuda noortekeskuse inimesi oma aktsiooni arutama või rääkima, võtku samuti ühendust. Ühiselt saab üksteist toetada ja motiveerida. Oluline vabatahtliku töö juures ei ole ainult töö tegemine, vaid sellest saadavad kogemused ja emotsioonid.

i

Nelja mooduliga koolitus

*Kõigepealt tegid inimesed selgeks, mis on vabatahtlik töö ja kas nad saavad sellest ühtmoodi aru ning kuidas võiks vabatahtlike töö mõjutada kogukonda ning mis selleks peaks oskama ja teadma

*Teise mooduli ajal sai koolitatav teadmisi, kuidas projekt  järk järgult ellu viia

*Kolmanda mooduli toimumise ajaks tõi  ta kaasa meeskonna, kellega koos ta oma aktsiooni tegema hakkas

*Neljas moodul puudutas peamiselt tagasisidet ning korraldatud ürituse analüüsi

*Ülejäänud ajal on koolituse läbinud inimene omavalitsuses kontaktisikuks vabatahtlikele

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus