Vabariiklik saksa keele päev Loo Keskkoolis

Osalema olid kutsutud koolid, kus saksa keelt õpetatakse esimese võõrkeelena (A-keelena). Üritus oli mõeldud 5.-9. klasside parimatele saksa keele tundjatele ja nende õpetajatele. Korraldajaks ja suure vaeva nägijaks oli saksa keele õpikute üks autoreid, Loo Keskkooli saksa keele õpetaja Helgi Org. Osales 29 kooli. Esindatud oli enamik maakondi 160 õpilasega.

Osalejaid tervitasid Saksa Suursaatkonna kultuuriata?ee Carsten Wilms ja Austria Suursaatkonna esindaja. Carsten Wilms tundis muret, et avarduvas maailmas on jäänud tagaplaanile saksa keele õppimine.

Euroopa laienemise taustal on seda kummaline tõdeda. Asub ju Saksamaa Euroopa südames ja saksa keelt räägib emakeelena kõige rohkem inimesi Euroopas ? ligikaudu 100 miljonit.

Eestis on saksa keele õpetamisel olnud tugevad traditsioonid. Praegu on aga inglise keel võtnud sisse juhtiva võõrkeele positsiooni. Et Euroopa Liidu keelepoliitika näeb ette, et Euroopa kodanik peaks kõnelema kahte võõrkeelt, siis saksa keelega alustanutel on rohkem ?ansse ka teine võõrkeel omandada. Nad on rohkem motiveeritud õppima, sest inglise keelega alustajad arvavad enamasti, et kui inglise keel on suus, siis sellest ka piisab.

Pärast tervituskõnesid algas saksa keele olümpiaadi 1. voor. Tunni aja jooksul tuli kõigil Loole kogunenud saksa keele õppijatel näidata loetud võõrkeelsest tekstist arusaamise oskust ja grammatika omandamist. Ülesanded olid võrdlemisi rasked, eriti 5. ja 9. kl omad. Igast klassist said 6 suurema punktide summa kogunud õpilast edasi suulisse vooru. Neid intervjueerisid Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud, Saksa Kultuuriinstituudi juhataja ja gümnaasiumiõpetajad.

Seni, kuni toimus suuline voor, võisid ülejäänud õpilased osaleda töötubades. Näidati videofilme, õpiti laulumänge, valmistati postreid, kirjutati luuletusi. Terve päeva jooksul oli võimalus osta saksakeelset kirjandust, mille oli välja pannud TEA Kirjastus.

Kuni õpilased olid hõivatud oma tegevustega, tutvusid õpetajad Loo Keskkooli mitmeaastase projektiga «Mitmekeelsus on Eesti võti Euroopa Liidus». Nimelt hakkab osa õpilasi Loo Keskkoolis õppima saksa keelt 2. klassi teisel poolaastal. 3. klassis lisandub B-keelena inglise keel ja 6. klassis C-keelena vene keel. See kõik on ellu viidud õpetaja Helgi Orgi initsiatiivil, kooli direktsiooni ja valla kaasabil ning toetusel.

Saksa keele päev lõppes paremate keeletundjate ja nende õpetajate autasustamisega.

Meie maakonnast osalesid võõrkeele päeval Tabivere Gümnaasiumi ja C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli õpilased. Paremini esinesid 8. klassi õpilased. Tiina Aunap Tabivere Gümnaasiumist saavutas tugevas konkurentsis ( 37 osalejat) 4.-5. koha ja Teet Tõemets (Torma PK) 9. koha. Esimese kümne hulka tulid ka 6. klassi õpilased Jaanika Raud ja Kristina ?tukert (Torma PK) – 7.-10. koht.

Põhikoolide õpilastele pole võõrkeeleolümpiaadi läbi viidud peaaegu kümme aastat. Õpilased tahavad aga aeg-ajalt oma teadmisi ja oskusi teiste koolide õpilastega võrrelda. See innustab rohkem õppima.

Oleme väga tänulikud õpetaja Helgi Orgile, et ta nii huvitava ja ulatusliku ürituse läbi viis.

Täname ka Laiuse bussijuhti Arvo Virkuneni, kes meid oma ilusa bussiga kohale toimetas, kannatlikult 6 tundi ootas ja koju tagasi tõi.

ÜÜVE VILJARI

blog comments powered by Disqus