Vabariigi President kohtus Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhtidega

Vabariigi President märkis, et talutootmine väärib tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu huvides senisest suuremat tähelepanu nii seadusandluses kui toetusprogrammides. “Taludel on lisaks elatusvahendite ja toodangu andmisele veel muidki funktsioone ja väärtusi, nagu julgeoleku, maastikuhoolduse ja töökasvatuse tagamine. Seda tuleks ka riiklikult enam arvesse võtta,” lausus president Rüütel. Taluliidu juhtide hinnangul võiks eeloleva finantseerimisperioodi üks prioriteete olla mahepõllundus, kuna see vastab kõige paremini säästva arengu ja tervislikkuse nõuetele. Kohtumisel nenditi, et pidevalt kasvab ka tarbijate teadlikkus ja nõudlus mahetoodangu järele, millele vastamiseks vajab Eesti teaduslikult ja organisatsiooniliselt korrastatud mahepõllunduse programmi ning sellest lähtuvaid investeeringuid. Nii president kui taluliidu juhid rõhutasid, et maaelu ja talutootmise mitmekülgsuses ning säästlikkuses peitub suur eelis, mis soodustab ka teiste majandusharude, nagu näiteks turismi arengut. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus