Väärtuslikud vanad majad

Ehkki Statistikaamet ähvardab hirmutavate numbritega, kohalikud omavalitsused ahastavad maaelu hääbumise pärast ning üleriigilisi meediaväljaandeid lugedes tekib mulje, et peagi lahkub viimanegi noor inimene linnalisse tõmbekeskusse, tuleb siiski iga päev teateid vastuvoolu ujujatest, kes on teadlikult valinud oma elukohaks rahuliku maakoha. Oma talu on eestlase jaoks uhkuse asi, olgu see siis vanaisalt päranduseks saadud vana rehielamu, uhke mulgi häärber või setu kindlustalu. Need on osa meie oma väärtuslikust ehituspärandist.

Linnades valvab väärtuslikke vanu maju ja nende taastamist muinsuskaitse ning see on ka ühiskonnas laiemat heakskiitu leidnud. Maal on muinsuskaitse all vaid vähesed majad.

Tegelikult on aga väärtuslikke, tihti ka omanike eest kaitset vajavaid hooneid igas külas. Traditsiooniliste ehitusvõtete uurimise, õpetamise ja tutvustamisega tegeleva MTÜ Vanaajamaja eesmärk on suurendada eestlaste teadlikkust Eesti maa-arhitektuuri väärtusest ning jagada teadmisi ja oskusi vanade taluhoonete taastamiseks.

Arvatakse, et esimesed ristpalkehitised Eestis ehitati vähemalt 2000 aastat tagasi. Nii pikk ajalugu on piisav selleks, et selgeks saada, millised lahendused meie keskkonnas töötavad ja kuidas ehitada maju nii, et nad oleksid vastupidavad ning neis oleks hea elada. Õnneks ei ole teadmised, kuidas ehitada maju kohalikust materjalist traditsioonilisel viisil Eestis veel kadunud ja iseehitamine kogub populaarsust. Nii tuleb ka tunduvalt odavam. Enamik meie vanu taluhooneid ongi ehitatud kas ise või oma küla ehitusmeistri abiga. Selleks, et tänapäeval oma vana maja väärikalt taastada või teada saada, kuidas traditsioonilise eesti palkmaja ehitamine käib, on võimalik osaleda traditsioonilise ehituse koolitustel.

Vana maja taastamine nõuab oskusi.  Traditsioonilist ehitust tutvustav MTÜ Vanaajamaja viib Põlvamaal Moostes aastaringselt läbi taluhoonete taastamise ja palkehituse koolitusi ning restaureerimise õppepäevi.

Mooste koolituskeskuses saab õppida vana palkhoone taastamist alates hoone märgistamisest ja lahtivõtmisest kuni materjalivaliku ja seinapalkide proteesimiseni. Samuti on võimalik ennast koolitada ka uute palkehitiste osas. Õppida saab mitmeid traditsioonilisi nurgaseotisi ja muid esiisade ehitusvõtteid ning nutikaid ehituslahendusi.

Lõuna-Eesti taluomanikele pakub Vanaajamaja ka nõustamisteenust. Meister tuleb kohapeale ja vaatab talu üle, räägib, millises seisukorras hooned on, millest tuleks töid alustada, milliseid materjale kasutada. Saab küsida nõu ja pidada aru. Eesti Vabaõhumuuseumi juhtimisel luuakse ka üleriigilist nõustajate võrgustikku, mis võimaldaks kõikjal Eestis traditsioonilise ehituse alast nõu saada.

Täpsem info: www.vanaajamaja.ee, info@vanaajamaja.ee

i

MARI KAISEL

blog comments powered by Disqus