Väärtpaberi- ja pensionikontode omanikud!

Muutunud on väärtpaberi- ning pensionikontode teatiste kord. 

tellimine. Kui varem saadeti kontode väljavõtted kõigile automaatselt, siis nüüd tuleb väljavõte igal aastal eraldi tellida. Järgmise aasta alguses edastatakse teatised kõigile neile, kes on käesoleval aastal oma andmeid uuendanud või saldoteatise tellinud.

Väärtpaberikonto teatist saab tellida ainult vastava panga kontorist, kus väärtpaberikonto avatud on. Pensionikonto teatist on võimalik tellida pangakontorites, internetipankades, X-tee kaudu või aadressilt www.pensionikeskus.ee. Postiga saadetava paberteatise asemel soovitame tellida e-teatised.

Uus kord on tingitud seadusemuudatusest ning üheks suurimaks põhjuseks on väärtpaberi- ja pensionikontode omanike andmete turvalisusenõue. Igal aastal tuleb suur hulk postiga ja elektrooniliselt saadetud teatistest vigaste

või vananenud andmete tõttu tagasi. Muutunud kord kindlustab selle, et väljastatavad teatised jõuavad kindlasti ka õige adressaadini.

Soovi korral võib teatisest ka täielikult loobuda. Väärtpaberikonto hetkeseisuga saab alati tutvuda internetipangas ja e-Registris, pensionikonto seisu saab jälgida internetipangas, X-tee vahendusel või Pensionikeskuses. Nimetatud võimalused on ka kõige turvalisemad viisid väärtpaberi- ja pensionikonto andmete kontrollimiseks.


EVELIN LEPP,
Eesti Väärtpaberikeskus

blog comments powered by Disqus