Väärt õpetust maakonna koolidest

Tänase lehe suures loos saavad sõna kolme maakonna kooli õpetajad, kes tegelevad koolinoortele ettevõtlusõppe andmisega. Õpetajad toovad meie leheloos erinevaid näiteid sellest, kuidas nii kuiva ja vähe suupärastena tunduvate projektide kirjutamised ja eelarve koostamised suudetakse põnevaks muuta. Erinevate lähenemistega suunatakse noorte mõttemaailma ettevõtluse suunas, kuni võõras teema omaseks saab.


Tegemist on kiiresti muutuvas maailmas väga olulise õppesuunaga, sest elu esitab meile järjest suuremaid väljakutseid, milleks peab valmis olema. Eriti puudutab see maapiirkondi, kus sageli napib töökohti ja siis saab loota eelkõige iseenda nutikusele. Ettevõtlusega tegelemine ja töökohtade loomine vajab aga eelteadmisi.

Just seda ettevõtlusõppega püütaksegi koolides õpilastele anda. Vale on arvata, et koolilapsi sellised teemad ei huvita. Huvitavad küll ja kuidas veel, kinnitavad kolme kooli, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Adavere ja Voore põhikooli näited. Tuleb vaid leida õige tee, kuidas seda paremini teha. Mänguliselt muuta ka pealtnäha kuivad ja igavad teemad põnevust pakkuvaks. 

Seepärast on igati tervitatav sellise õppesuuna arendamine maakonna koolides. See on õppeaine elust enesest, mida vajavad kõik, et ellu astudes neid oskusi ka praktiliselt kasutada. Ja kui noor inimene ei hakka looma just oma ettevõtet, siis oskust teha endale isiklik eelarve ja seda jälgida, vajavad peaaegu kõik. Ning seda kõike on tunduvalt lihtsam teha, kui eelteadmised olemas.      

blog comments powered by Disqus