Väärt ettevõtmine Adaveres

Viimase majanduskriisi ajal pandi Adaveres alus lihatööstusele Adavere Meat OÜ, mis tegeleb ulukiliha töötlemisega ning turustab oma toodangut lihatööstustele ja vahendusega tegelevatele ettevõtetele. Tegemist on ainulaadse ettevõtmisega, mis sündis vastupidiselt tavaloogikale just majandusele keerulistel aegadel. Mil enamik firmadest püksirihma pingutas ja eelarvet kärpis.


Kuid nagu näha, oli Adavere Meati käivitanud ettevõtjate toona langetatud otsus õige. Firma sünnis oli tähelepanuvääriv osa ka meie põhjanaabritel soomlastel, sest kui Eestis tegutsevad pangad siis ettevõtlusele laenu ei andnud, saadi seda Soomest. Muidugi tänu sellele, et firma omanik ja juht Raido Villem oli aastaid elanud Soomes.

Ulukiliha töötlemise kasuks otsustas ettevõte tookord aga just seetõttu, et koduloomade lihast valmistatud toodetest oli turg üleküllastunud. Liiati on toidutööstusi Eestis liiga palju ja valitseb karm konkurents. Ka siin tehti toonases valikus õige otsus ning leiti oma nišš, millele ollakse truud tänaseni.

Tähelepanuväärne on aga kõige selle juures firmajuhi sõnum, et oskustöölisi peab ta rentima Tšehhist, kuna Eestis napib kvalifitseeritud tööjõudu. Tšehhidele makstakse küll töö eest rohkem kui eestlastele, aga neil olla ka oluliselt parem tööeetika, kvaliteet ja kiirus. Eestlaste töömoraal on ettevõtja sõnul varasema ajaga võrreldes kõvasti allapoole kukkunud. On, mille üle viimase tõe ajastul mõelda.

blog comments powered by Disqus