Väärt algatus

President Arnold Rüütli julgestusel valmis 2004. aastal Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogramm ERARE. See oli kavandatud  Konstantin Pätsi aegse asumipoliitika eeskujul  ja selle eesmärk oli aidata noortel maale tulla ja sinna ka elama jääda. ERARE autorid pöördusid oma kavadega algul põllumajandusministeeriumi poole, kust nad suunati Riigikogu maaelukomisjoni.

2009. aastal peetigi selles komisjonis ERARE seminarid, kuhu oli kutsutud esinema ja oma noorteküla kogemust jagama Saare vallavanem Jüri Morozov. Paraku  ignoreerisid enamik komisjoni liikmeid ja asjaosalised ministeeriumid ERARE ja ka Saare noorteküla algatusi. Ja seda tänini. ERARE mõte oli anda noortele maad ja vahendeid oma kodu asutamiseks soodustingimustel. Maaleht teataski hiljuti, et nüüd võime oma maad anda hoopis välismaalastele.

JAAK UIBU, ERARE autor, Saare jaoskonnaarst 1966-1968

blog comments powered by Disqus