“Väärikate akadeemia” sooviks Jõgevale päevakeskust

Vanemaealistest inimestest koosneva ühenduse “Väärikate akadeemia” liikmed avaldasid kohtumisel Jõgeva linnavolikogu esimehe Mai Treialiga arvamust, et Jõgevale võiks rajada seenioride päevakeskuse.

Ühenduse eestvedaja Asta Paeveeri sõnul vajaksid eakamad Jõgeva elanikud päevakeskust, kus saaks käia juttu ajamas, tähtpäevi tähistamas, lektoreid kuulates silmaringi avardamas, käsitööga tegelemas ja muulgi viisil mõnusalt aega veetmas. “Praegu käime koos Jõgeva kultuurikeskuses, mille eest oleme sealsele pererahvale  tänulikud. Päris omal kooskäimispaigal on aga siiski mitmed eelised. Näiteks on sinna võimalik igal ajal  tulla, üritusi korraldada, kodunt kaasa toodud suupistetega laud katta, kohvi ning teed keeta jne,” ütles ta.

Vestlusringis arutati ka päevakeskuse tulevaste asukohtade üle. Kõneaineks oli selle rajamine näiteks linna raamatukokku või pooltühjana seisvasse postkontorihoonesse.

“Päevakeskus on väga vajalik. Vanemaealistel peab olema päris oma koht, kus kooskäimine hoiab nii vaimselt kui füüsiliselt tegusana ning pakub võimalusi tunda end ühiskonna aktiivse liikmena,” ütles Treial. “Tänavu sügisest eraldi hoones tööd alustava riigigümnaasiumiga seoses muutub kindlasti senise kahe gümnaasiumihoone ruumide kasutus. Võimalik, et sellega seoses leiame koha ka päevakeskusele. Mitmetes aruteludes on pakutud välja mõte rajada linna raamatukogule juurdeehitis, kus oleks ruumi ka seenioridel ja puuetega inimeste kojal. Ökonoomsem asukoht tuleks otsida ühises mõttetöös ja erinevaid valikuid kaaludes,” märkis ta.

“Mõttevahetusel rääkisime ka tarvidusest seada sisse hooldust vajava isiku päevahoiuteenus, pakkuda  toimetulekut soodustavat nõustamisteenust, korraldada eakatele abi toiduainete ja majapidamistarvete kojutoomisel. Murelikuks teeb ka tänavate libedus ja turvaliste käsipuude ja sissepääsude puudumine mõnedes hoonetes,” lisas Asta Paeveer.

Mai Treiali sõnul on tarvis mõtted ja ettepanekud kokku koguda  ning hakata lahendusi otsima. Samuti tuleks läbi viia “inventuur” ja kaardistada üldkasutatavate asutuste, kaubandus- ja toitlustusettevõtete ligipääsetavustingimused ning vajadusel neid  parandada.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus