Väärikas aastapäev, ilus sünnipäevapidu

Nagu vanemraamatukoguhoidja Ene Sööt sünnipäevapeo sissejuhatuseks märkis, pole 95 aastat iseenesest mingi eriline number ning Eestimaal on nii nooremaid kui ka vanemaid raamatukogusid. Ent ühes väikeses kohas nagu Jõgeva on raamatukogu läbi aegade tähendanud tegelikult suurt kultuuriväärtust, mida on hoitud ja tahetakse edasi hoida.

        Kui harilikult algavad tähtsad sünnipäevapeod ajalooliste ülevaadete ja ettekannetega, siis seekord anti kõigepealt sõna külalistele ja kuulati, mis neil öelda on.

Astutakse ühte jalga

        Jõgeva abilinnapea Aare Olgo andis raamatukogule linnavalitsuse poolt üle rahat?eki ning kinnitas tuntud tõde, et rahvas algab raamatukogust, siia tullakse raamatuga ja siit minnakse raamatuga. Jõgeva linn aga, kes peagi samuti juubelit tähistab, on raamatukogust tervelt veerand sajandi jagu noorem. Seejärel avaldas oma poolehoidu ja tunnustust raamatukogule maavanem Aivar Kokk. Praegune Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru meenutas kolme aasta tagust aega, mil talle just linnaraamatukogust sai koht, kus tööd teha ja muuseumi kokku panema hakata. ?Nüüd astume ühte jalga, ajame ühte asja ja teeme paljugi koos,? ütles ta. Kauaaegne Jõgeva emakeeleõpetaja Siiri Veskis ja ajalooõpetaja ning koduloolane Eino Veskis tõid sünnipäevakingiks kaasa 1934. aastal välja antud raamatu. Maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel avaldas heameelt selle üle, et Jõgeva kolleegid nii palju ilusaid ja põnevaid asju on korda saatnud ja et raamatukogu loodetavasti edaspidi endale suuremad ning ilusamad ruumid saab. Tiiu Valm Eesti Rahvusraamatukogust kinkis sünnipäevalapsele 1774. aastast pärit Liivimaa kaardi ning tuletas meelde, et ta käis Jõgeva raamatukogu õnnitlemas ka 70. juubeli puhul, mil üldine vaimsus oli teine ja kogus valitsesid teistsugused tingimused.   

?Eesti keel, kirjandus, kultuur, eesti rahva tarkus ? see kõik on alanud raamatukogudest,? kinnitas ta. ?Seepärast me koguneme ikka raamatukogudesse kokku ja on hea, et vaimsus on taas tagasi.?  Õnnitlejate seas oli ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühenduse, Jõgeva Ühisgümnaasiumi, muusikakooli, kunstikooli, lasteaia Karikakar esindajad ning arvukalt tänulikke lugejaid. Õnnesoovijate rivi lõpetas väga emotsionaalselt endine kauaaegne raamatukogu juhataja Jelizaveta Siimer, kes alustas Jõgeval raamatukogutööd 1958. aastal ning on ka praegu majas omainimene.

Ajaloost ja tänasest

        Raamatukogu algusest ning selle kaugemast ajaloost andis ülevaate Ene Sööt ning lähemast ajaloost kõneles raamatukogu juhataja Sirje Narits. Tänases lehenumbris on mõlemad ülevaated ka ära toodud.  Seejärel astusid muusika- ja luulekavaga ette Reine ja Jaana Koppel oma tuntud headuses ning pakkusid kokkutulnud rahvale tõelist hingekosutust.

        Et raamatukogus on ikka olnud võimalik kuulata tuntud inimesi, oli ka sünnipäevapeole tulnud kirjandusest kõnelema Eesti Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent Maire Liivamets ning kirjanik, tõlkija, kunstnik, muusik ning Eesti Kirjanike Liidu esimees Jan Kaus.

        Seejärel meenutati üheskoos olnut ning vaadati ringi tänases Jõgeva linnaraamatukogus.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus