Uute jäätmekäitlusseaduste jõustumine võib viibida

Liigub isegi jutte, et kohalikud omavalitsused tahavad pöörduda keskkonnaministeeriumi poole ja paluda ajapikendust.

“Et keskkonnaministeeriumi poolt viibisid pakendiseaduse rakendusaktid ehk määrused, siis detsembriks peaksid valmima KIKi rahastavad avaliku konkursi korraldamise näidisdokumendid. Reaalne on, et me jõuame uue vedajaga lepingu sõlmida 2005. aasta esimeses või teises kvartalis. Seni korraldame me jäätmemajandust 1999. aastal vastuvõetud jäätmehoolduseeskirja alusel,” teatas Jõgeva abivallavanem Vello Lukk.

Probleemiks ebaseaduslikud prügilad

Oktoobris peaks Jõgeva vallavolikogu uue jäätmekava vastu võtma. Siis viiakse vastavad parandused sisse jäätmehoolduseeskirja ning korraldatakse ka konkurss uue vedaja leidmiseks.

Uuest aastast alates hõlmatakse kõik tiheasustusala jäätmetekitajad ? kortermajade elanikud ja ka eramute ja suvilate omanikud, väikeettevõtted ning kontorid ?automaatselt jäätmekogumissüsteemiga. Kõik peavad hakkama jäätmete äravedamise eest maksma ja siis kaob loodetavasti ka huvi prahi metsa alla vedamise vastu.

“Hetkel ongi probleemiks ebaseaduslikud prügilad. “Seoses Laiuse, Kuremaa ja Vaimastvere prügilate likvideerimisega on ebaseaduslikke prügilaid tekkinud paljudesse kõrvalistesse kohtadesse: metsa alla, vanadesse karjääridesse, siloaukudesse jne. Nende likvideerimiseks on Jõgeva vald kulutanud igal aastal väga palju raha,” rääkis Lukk.

Iga korterelamu juurde oma prügikastid

“Loodame, et kahe aasta pärast on kõik Jõgeva linna elanikud jäätmekogumissüsteemiga haaratud,” teatas AS Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enko. AS Jõgeva Elamu on üks mitmest Jõgeva linnas tegutsevast jäätmekogumisfirmast. Veel koguvad Jõgeval jäätmeid AS Ragn-Sells, AS Cleanaway ja OÜ Jyky. Jõgeva vallas tegutsevad samad ettevõtted.

Veel hiljuti ajasid Jõgeva linnas prügikastid üle, sest sinna toodi suurtes kogustes olmejäätmeid mujalt. Nüüd on mindud seda teed, et prügikonteinerid paigaldatakse iga konkreetse korterelamu juurde. Ja seal, kus maja elanikud jälgivad ise, kes nende konteinerisse prügi paneb, enam probleeme ei esine.

Tulevad taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid

Jõgeva abivallavanema Vello Luki sõnul on neil plaanis Siimusti, Jõgeva, Kuremaa ja Laiuse alevikku ning Vaimastvere külla ehitada taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid. Projekti maksumuseks on 2,7 miljonit krooni, milleks taotletakse vahendeid keskkonnaalase infrastruktuuri arendamise meetmest vahendeid. Sinna saavad inimesed tasuta tuua sorteeritud jäätmeid ja nende koguste võrra jääb väiksemaks tasu eest äraveetavate jäätmete maht.

Riikliku jäätmehoolduskava järgi tegeldakse nii Jõgeval kui ka Põltsamaal ettevalmistustega jäätmejaamade rajamiseks.

Kõik Põltsamaa piirkonna neli omavalitsust on ühinenud aga Paides tegutseva Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega. Ettevõtte projektijuht Jargo Jürgens rääkis, et praegu koostavad nad omavalitsuste jaoks jäätmehoolduskavu ja eeskirju. Pärast valmimist esitatakse need omavalitsuste volikogudele kinnitamiseks. Loodetavasti jõutakse tuleva aasta alguses aga niikaugele, et kuulutatakse uute vedajate leidmiseks konkurss.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus