Uusi võimalusi saavad kasutada ka praegused teise samba pensionärid

Seoses pensioni teise samba muudatustega saab vajadusel kuni selle aasta 31. märtsini erandkorras lõpetada enne 2021. aastat sõlmitud teise samba pensionilepingud – see eeldab vastava avalduse esitamist, kuna vaikimisi kehtivad lepingud edasi.


Teise samba reform muutis pensioni kogumise vabatahtlikuks ja andis sambaga liitunutele pensioniikka jõudes õiguse valida, kuidas oma pensioni välja võtma hakata, kas eluaegse või tähtajalise pensionina või ühekorraga. Sama õigust saavad selle aasta alguses soovi korral kasutada ka senised teise samba pensionärid.
Pensioni maksmine juba sõlmitud pensionilepingute alusel jätkub vaikimisi ja kõik, kes on oma valikuga rahul, ei pea midagi tegema. Alates 1. jaanuarist 2021 muutus eluaegne pension ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajaline pension maksuvabaks ning lühemate tähtajaliste pensionide maksumäär langes 20 protsendilt 10 protsendile. Need muudatused kohaldusid sõlmitud pensionilepingutele uuest aastast automaatselt.
Eluaegse pensionilepingu võlu on selles, et ükskõik, kui kaua pensionisaaja elab, võib ta alati arvestada oma pensioniga teisest sambast. Pensioni makstakse edasi ka vaatamata sellele, et pensionisaaja enda kogutud summa võib juba ammu olla välja makstud. Samuti ei ole ohtu, et pensioni suurus mingil hetkel väheneda võiks.
Kes tunneb, et pension elu lõpuni või kokkulepitud tähtajani pole siiski see, mida ta vajab, saab erandkorras oma pensionilepingu lõpetada. Üles saab öelda pensionilepingu, mis on sõlmitud enne 2021. aasta 1. jaanuari.
Avaldus selleks tuleb esitada oma elukindlustusseltsile ja seda saab teha kuni käesoleva aasta 31. märtsini.
Pensionilepingu ülesütlemisel jätkub pensioni maksmine veel kuni augusti lõpuni ja nagu teisest sambast lahkumise puhul üldiselt, makstakse ka pensionilepingute tagastusväärtused välja septembris. Tagastusväärtus arvutatakse välja pensionilepingu tingimuste kohaselt. See on tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu.
Kas pensionilepingu ülesütlemisel tuleb maksta tasu ja kui suur lepingu ülesütlemise tasu on, on samuti sätestatud pensionilepingus. Tavaliselt on see teatud protsent lepingu tagastusväärtusest. Pensionilepingust lahkumisel ei ole enam tegemist sellise pensioni maksmisega, mis on maksuvaba, ja nii peetakse lepingu tagastusväärtuselt kinni ka tulumaks, määras 10 protsenti.
Pensionilepingut saab erandkorras üles öelda küll vaid 2021. aasta jaanuarist märtsi lõpuni, otsus tasub aga sellegipoolest rahulikult läbi mõelda. Kindlasti on mõistlik nõu küsida ka oma kindlustusseltsilt.

SIIRI TÕNISTE,
rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus