Uus vallajuht tahaks Tabivere valda kodusemaks, korrastatumaks ja köitvamaks muuta

Hiljuti Tabivere vallavanemaks valitud Riina Jääger rõõmustab, kui piirkonda uusi elanikke juurde tuleb, ning peab oluliseks, et ka tulevikus oleks lastel võimalik põhiharidus kodule võimalikult lähedal omandada.

Omavalitsusjuhi hinnangul tuleks senisest põhjalikumalt tegelda valla omandis olevate hoonete taastamisega, kommunaalmajanduse ja keskkonnaga seotud teemadega. Oluline on ka kultuuriväärtuste hoidmine ning nende tutvustamine nii oma valla rahvale kui ka  turistidele.

Riina Jäägeri sõnul on viimasel ajal iseäranis rohkesti inimesi  kolinud Maarja-Magdaleenasse ja selle ümbrusse. “Tühje  maakodusid siin peaaegu polegi. Ennekõike tullakse elama ühepereelamutesse ja taludesse, millest mõnedki asuvad metsade keskel. Tabivere alevikus on praegu ligi  paarkümmend korterit müügis, aga siiagi on uusi elanikke kolinud. Enamasti töötavad  uustulnukad Tartus, kuid eelistavad elada maakohas, kus korterid on märksa odavamad ning lasteaed ja kool kodule lähemal.

Koolid peavad valda jääma ka tulevikus, sest nende kaotamine tooks kohalikku ellu pöördumatu  taandarengu. J. V. Veski nimelises Maarja Põhikoolis õpib ligikaudu kuuskümmend õpilast, kellest mõned elavad õpilaskodus.  Et sealkandis küllaltki palju väikseid lapsi on ja neid ka järjest juurde tuleb, oleme arutanud võimalust liita kooliga lasteaiarühm ning moodustada Maarja lasteaed-põhikool.

Gümnaasiumiklassides õppida soovivate õpilaste arvu vähesuse tõttu ei avanud me tänavu sügisel Tabivere gümnaasiumis kümnendat klassi   Alates 2014. aastast hakkabki õppeasutus  tööle põhikoolina. Heatasemelise põhihariduse andmine vallakeskuses jääb kindlasti üheks eelistuseks ka tulevikus, ” rääkis Jääger.

Ettevõtetega tehakse koostööd

Riina Jääger peab valla tulevikku silmas pidades igati tähtsaks ka lasteaiakohtade tagamist vallaelanike lastele. Paikkonna plussidena nimetas ta lisaks lasteaiale ja koolidele ka kaupluste, postkontori, perearstipunkti ja apteekide olemasolu.

“Tuleval aastal on vaja algatada valla üldplaneering ning koostada  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. Heakorrateenust ostame praegu sisse. Seoses teenuse kallinemisega tundub  mõttekam töid ise teha, tegeldes ennekõike lumekoristuse ja teiste heakorratöödega omavalitsusasutuste territooriumil. Kommunaalmajanduse probleemide lahendamisel püüame teha koostööd kohalike ettevõtetega. Nii otsime praegu lahendusi selleks, et osaühingul Baltic Connexions oleks pidevalt kvaliteetne joogivesi, ” ütles vallavanem.  Ettevõtted  Same, Mayeri Indrustries ja Baltic Connexions ning vallavalitsus ise ongi meie valla suuremad tööandjad,” nentis vallavanem. 

Mitmekülgsed võimalused valla tutvustamiseks

Jäägeri sõnul on Tabivere valla nii lähemal kui kaugemal tuntuks teinud Elistvere loomapark ja Vudila mängumaa. “Augustis läbis meie valda SEB 6. Tartu Rulluisumaraton ja siit anti lühema  distantsi start. Muretsesime, kas saime teha valla poolt kõik vajaliku ürituse õnnestumiseks   Rõõm oli kuulda, et klubi Tartu Maraton kohaliku panusega rahule jäi. Usutavasti muutub  rulluisumaratoni korraldamine  Jõgeva –Tartu maanteel traditsiooniks  ning nii toob rahvaspordiettevõtmine meie vallale tähelepanu ka tulevikus,” lausus ta.

“Meie kodupiirkonnas on ka mitmeid ajaloolisi-kultuuriloolisi hooneid. Äksit ja Maarja-Magdaleenat teatakse hästi  kirikute järgi. Pühakodasid tasuks senisest põhjalikumalt tutvustada turistidele.  Lisaks on nii Maarja-Magdaleena kui Äksi kalmistul palju vaatamisväärset – kalmistuskulptuuri ja -arhitektuuri. Ega asjata ei soovitata mõnes võõras paigas külastada kõigepealt surnuaeda ja turgu,” lisas ta.

Riina Jääger on pärit Põlvamaalt Ahjalt. Sellest paigast on muide pärit ka Torma vallavanem Riina Kull. 

Juristiharidus tuleb valla juhtimisel kasuks

Riina Kull, Torma vallavanem

Lapsepõlve- ja noorusaastatelt Ahjal mäletan Riina vanemaid. Arvan, et Tabivere vald on saanud endale asjaliku ja võimeka vallavanema, kes on omavalitsustöösse kiiresti sisse elanud.  Kindlasti tuleb valla juhtimisel kasuks Riina Jäägeri juristiharidus ning eelnev töötamine selles valdkonnas põhjalikke teadmisi, kogemusi ja vastutustunnet nõudvatel ametikohtadel. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul osales Riina Jääger juba Tabivere abivallavanemana ja ta on seal välja öelnud mitmeid sisukaid mõtteid. Nüüd oleme kohtunud ka kolleegidega ning analüüsinud  Torma ja Tabivere lasteaedade tulevikuperspektiive.

Ühtlasi on rõõm naiste osakaalu tõusust Jõgevamaa avalikus elus. Usun, et kunagi hakkab Jõgevamaad juhtima ka naismaavanem. 

Väga hea, kui ta suudaks taastada vallas kodurahu. 

Kalev Raudsepp, Tabivere vallavanem üheksakümnendatel aastatel, praegu ettevõtja

Riina Jäägeri töö võib muuta keerulisemaks asjaolu, et tal tuli see amet üle võtta aasta enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi ning  et võimulolijate ja opositsiooni vahel on Tabivere vallas teatud vastuolud. Väga hea, kui ta suudaks oma tarkusega selle vastasseisu võimalikult madalseisu viia ja taastada kodurahu. Siis on soodsamad võimalused ka mitmete projektide elluviimiseks. Tean, et Riina Jääger hindab tervislikke eluviise ja peab lugu spordist.

i

Riina Jäägeri elukäik

Sündinud 1962. aastal Ahjal

Õppis Fr Tuglase nimelises Ahja Keskkoolis ja Jõgeva kaugõppekeskkoolis

Nõukogude ajal jõudis teha tollases Saadjärve kolhoosis nii koristaja, aiatöölise kui komsomolisekretäri tööd 

1994 lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna

On töötanud Jõgeva Maakohtus ja Tartu Maakohtus mitmel ametikohal

2010. aasta veebruarist kuni 2011. aasta aprillini oli justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik  

Tal on tulnud mõnel korral ka tööd otsida

Käesoleva aasta 2. juulist kuni 22. oktoobrini Tabivere abivallavanem

Alates 23. oktoobrist 2012 Tabivere vallavanem

Abielus, kolm täiskasvanud last

Tegeleb aktiivselt tervisespordiga, lemmikud on ujumine ja kepikõnd

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus