Uus toetus toidu tootjatele ja turustajatele

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse määruse, et soodustada põllumajandustootjate koostööd oma toodete turustamisel.


„Saame kaasa aidata toidu tootmise ja töötlemise tarneahela toimimise parandamisele, võimaldades põllumajandustootjatel üheskoos välja arendada uusi turustuskanaleid ning saavutada senisest paremat kontakti lõpptarbijatega,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

„Viimastel aastatel on tekkinud mitu müügikanalit, mille kaudu on tarbijatel võimalik oma toitu osta otse tootjalt, kuid nende osakaal on Eesti toiduainete turul väike. Selliste müügikanalite arendamine vajab senisest enam ühistegevust nii toodangu ühisel turustamisel kui ka lisandväärtuse andmisel,“ lisas minister Järvik.

Toetust saab taotleda paljude toodete turustamiseks vajaminevate tegevuste jaoks, alates sobiva müügipinna rentimisest ja selle sisustamisest kuni internetipoe rajamiseni. Samuti toetatakse erinevate müügiedendustegevuste korraldamist, näiteks messidel ja laatadel osalemist või nende korraldamist.

Toetust saavad küsida nii põllumajandusega tegelevad ettevõtjad kui ka mittetulundusühingud ning tulundusühistud, kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustusvõimaluste arendamine.

Maksimaalne toetussumma on kuni 200 000 eurot projekti kohta, mille pikkus on maksimaalselt viis aastat.

Taotlusi saab esitada 6.−13. juunini ning välja jagatakse 1,45 miljonit eurot. Ettevõtmine kuulub Eesti maaelu arengukavva 2014−2020.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus