Uus projekt hooldekoduklientide elukvaliteedi parandamiseks

Mittetulundusühingu Keskkond ja kultuur” eestvedaja Rein Lillak juhib projekti, mille eesmärk on Jõgeva-, Põlva- ja Viljandimaa hooldekodude elanike igapäevaste toimetulekuvõimaluste parandamine ja neile senisest mitmekülgsemate ja huvitavamate jõukohaste ajaveetmisvõimaluste pakkumine.

Rein Lillaku sõnul tekkis tal idee käivitada hooldekodudele orienteeritud projekt pärast teemakohast vestlust Viljandi linna pensionäride esindaja ja sealse sotsiaalameti juhatajaga.

Igavusest võib ka tervis halveneda

Hooldekodud vajavad senisest rohkem täiendavaid ressursse sealsete elanike elutingimuste parandamiseks. Näiteks oleks tarvis osta rohkem spetsiaalseid voodeid, pesemisvanne ja muidki tarbeesemeid. Oluline on seegi, et hooldusasutustes viibijatel oleksid mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks. Võiks leida eakate probleemidega kursis olevaid ja mõnes muus valdkonnaski avara silmaringiga inimesi, kes hooldekodude asukatega vestlemas käiksid. Igavuse peletamine on hooldekodudes väga vajalik. Tean ka oma peresisestest kogemustest, et igavuse tõttu võib halveneda tervis. Kõike seda arvestades saigi ellu kutsutud uus projekt hooldekodudele toetusvõrgustiku loomiseks,” rääkis Lillak.

Tutvutakse hooldekodudega

Projektis määratletud eesmärkide elluviimiseks on esmalt kolmes maakonnas ehk Viljandi-, Jõgeva- ja Põlvamaal välja valitud üks hooldekodu. Meie maakonnas on selleks Jõgeva sotsiaalkeskus Elukaar”. Nendesse hooldekodudesse tehakse ka tutvumiskäike,” lisas projektijuht.

Seoses projektiga tutvus meie asutusega selle projekti eestvedajatest ja pensionärideühenduste aktivistidest koosnev delegatsioon, kes huvitus asutuse ajaloost, arenguvõimalustest ja probleemidest. Meie majandusjuht Rita Raugme on osalenud külaskäikudel teistesse hooldekodudesse,” lausus Jõgeva sotsiaalkeskuse Elukaar” juhataja Heli Raevald.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus