Uus noorteportaal toob Euroopa koju kätte

Euroopa Noorteportaal asub aadressil http://europa.eu.int/youth ja sisaldab üle 10 000 kommenteeritud viite järgmistel teemadel: õppimine, töötamine, vabatahtlik tegevus, noorte õigused, noorte portaalid, reisimine, aktiivne osalemine, Euroopa üldiselt, rahastusvõimalused ja palju muid võimalusi. Infot leiab 25 Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Norra, Liechtensteini, Bulgaaria ja Rumeenia kohta.

Portaali, mille on loonud noored eurooplased noorte eurooplaste jaoks, eesmärk on anda võimalikult paljudele noortele kiire ja kerge juurdepääs noori puudutavale Euroopa infole. Portaali kaudu soovitakse kaasata noori enam ühiskonnaelus osalema ja arendada noortest aktiivseid kodanikke.

Euroopa Noorteportaali Eesti poolse partneri Eurodesk Eesti esindaja Epp Adleri hinnangul on uut portaali noortele hädasti vaja. “Kogemused näitavad, et noored ei saa tavalisi otsingumootoreid kasutades kätte kogu vajalikku infot ja sealt leiduv info ei ole alati usaldusväärne. Euroopa Noorteportaal pakub ühtset võimalust info saamiseks nii näiteks Läti kui Portugali võimaluste kohta, kusjuures kõik lisatud viited on ajakohased ja üle kontrollitud,” põhjendas Adler.

Euroopa Noorteportaal on Euroopa Komisjoni algatus, mille tegemist alustati 2003. aasta kevadel. Noorteportaali sisuline ettevalmistamine algas augustis 2003. aastal koostöös Eurodesk võrgustiku, Euroopa Noorte Informatsiooni- ja Nõustamisagentuuri (ERYICA) ja Euroopa Noorte Sooduskaardi Assotsiatsiooniga (EYCA. Eurodesk on üle-euroopaline noorteinfovõrgustik, kuhu kuulub 28 riiki ja üle 600 noorte infokeskuse. Eesti on võrgustikus esindatud alates 2002.aastast, mil liikmeks sai Eesti Euroopa Liikumine.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus