Uus kooliaasta on taas alanud

Suurema tähelepanu alla tuleks võtta just esimeste klasside lapsed, sest nemad ei oska veel iseseisvana liikluskeerises toime tulla. Aga ka vanematele lastele tuleb kasuks ohutu liiklemise põhitõed uuesti üle korrata.

Laste ohutu koolitee on septembri võtmesõna nii politseile kui lapsevanematele. Lapsevanemad peaksid noortele koolijütsidele tulevase koolitee selgeks tegema ja rääkima ka seal varitsevatest ohtudest. Loomulikult ei tohi lapsevanemad unustada, et lähenevad sügiskuud, päevad lühenevad ja pime aeg pikeneb, mistõttu kõik jalakäijad peavad ennast helkuri või mõne muu pimedas näha oleva valgusallika abil autojuhtidele nähtavaks tegema.

Autojuhid peaksid olema tähelepanelikumad

Jõgeva politseinikud külastavad septembrikuu jooksul kampaania ?Laps koolis, laps kodus? käigus koole ja lasteaedu, kus lastele ohutust liiklemisest räägitakse. Kokku on plaanis käia 25 lasteasutuses ja üldhariduskoolis.

Kõik loengutel osalevad esimeste klasside lapsed saavad kaasa ka väikese meelespea, kus kirjas olulised meeldetuletused iseseisvaks liiklemiseks. Septembri alguses on politseinikud väljas lasteasutuste läheduses ja ülekäiguradade juures, et tagada lastele turvaline kooli- ja kojujõudmine.

Kõikidele sõidukijuhtidele panen südamele, et septembrikuu jooksul, kui lapsed tihedama liiklusega veel harjunud pole, tuleks eriti tähelepanelik olla ülekäiguradadel ja koolide juures. Vaid üheskoos tehtud pingutused liiklusturvalisuse nimel kannavad vilja.

Jalgratturil peab olema juhiluba

Erilist tähelepanu teistelt liiklejatelt nõuavad jalgratturid. Tihtipeale sõidavad poisikesed pundiga koos ja häirivad sellega nii jalakäijaid kui autojuhte. Tuletan meelde, et jalgrattur on juht, 10-15-aastasel jalgratturil peab olema vastav juhiluba.

Kambakesi ei hoolita ka turvanõuetest, näiteks sõidutatakse teist isikut juhtraual või seistakse püsti pakiraamil. Nii sõites võib ka väike eksimus viia õnnetuseni.

Viimasel ajal on taas populaarsed motorollerid. Vanem, kes oma lapsele sellise sõiduriista ostab, peab ka vastutama turvanõuete täitmise eest. Rollerit ei tohi juhtida alla 14-aastased, 14-15- aastasel rollerijuhil peab olema vastav juhiluba, samuti on kohustuslik kiivri kandmine.

Jälgides neid igapäevaseid nõudeid, loome paremad eeldused ohutuks liiklemiseks ja selleks, et me kõik jõuaksime turvaliselt ja ohutult täpselt sinna, kuhu meil parasjagu vaja minna.

Ohutut liiklust ja kooliteed!


IVO PLOOM,
Lõuna PP liiklustalituse juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus