Uus jahiseadus peab arvestama maaomanike õigusi


Erametsaliidu jahindusfoorumil leiti, et ei ole otstarbekas teha jahiseadusse väikesemahulisi muutusi, vaid on vaja uut jahiseadust, mis pakub terviklikke lahendusi ning tugineb maaomanike jahiõigusel.

27. jaanuaril peetud Erametsaliidu jahindusfoorumi eesmärk oli sõnastada liidu põhilised seisukohad jahindusküsimustes maa- ja metsaomanike huvide esindamisel. Erametsaliit leiab, et kuigi jahiseadus sätestab üldprintsiibina jahiõiguse kui maaomaniku õiguse, piirab siiski seadus seda õigust oluliselt, jättes maaomanikud oma maal jahipidamise korraldamise õigustest sisuliselt ilma.

Enamikul maaomanikest ei ole õigust omal maal jahti pidada, isegi mitte väikeulukitele. Suurulukitele on lubatud jahti pidada ainult keskkonnaministri poolt moodustatud jahipiirkonnas suurusega vähemalt 5000 ha. On ilmselge, et maaomanikel puudub tegelik võimalus oma maal suurulukite küttimise korraldamisel kaasa rääkida.

Erametsaliidu üldkoosoleku otsuse alusel kokku kutsutud esinduslikul jahindusfoorumil leiti, et jahiseaduse väikesemahuline muutmine ei ole otstarbekas, vaid on vaja uut, terviklikke lahendusi võimaldavat ja maaomanike jahiõigusel baseeruvat seadust. Foorumil leiti ka, et maaomanikul peab olema õigus pidada omal maal jahti väikeulukitele ja seda jahipiirkonna kasutaja teadmisel iseseisvalt korraldada. Jahiõigust ja selle piiramist ei tohi siduda maaomandi suurusega ega õigusliku staatusega. Õigustatud piirangud tulenevad jahiulukite eripäradest ja nende arvukuse ohjamise vajadusest.

Erametsaliidu Jahindusfoorumil nõustuti Eesti Jahimeeste Seltsiga, et jahindus vajab tugevamat piirkondlikku juhtimist. Selleks tuleb luua õiguslik alus piirkondlike jahindusnõukogude moodustamiseks, kus maaomanike piisav kaasamine võimaldab arvestada jahipiirkondade moodustamisel kohalike maaomanike ja maaomanikest jahimeeste huvidega.

Peeti oluliseks, et jahipiirkonna kasutusloa andmisel tuleb jahipidamise õigust omavate maaomanike eelistamine lõpetada, sest selline säte ei vasta põhiseaduse nõuetele. Erametsaliidu juhatus lähtub edasistel läbirääkimistel teiste huvirühmade esindajate ja riigiasutustega jahindusfoorumi otsustest. Tervikliku ülevaate otsusest saab: http://www.eramets.ee/eeml-tegemised.

i

ANTS VARBLANE, Eesti Erametsaliidu tegevdirektor

blog comments powered by Disqus