Uus hange annab rohelise tee prügi taaskasutusele

Olmejäätmete taaskasutamise küsimuses on toimunud tõsised läbimurded. Omavalitsuse tasandil on aru saadud, et prügimajandus vajab põhjalikke ümberkorraldusi, ja nõutud toorainet, millest saab keskkonnasõbralikult elektri- ja soojusenergiat toota, on patt prügilatesse matta. 

Prügi taaskasutusse, mitte prügilasse

Positiivseks näiteks on Tallinna linnavalitsuse käivitatud hange kogutavatele jäätmetele käitleja leidmiseks. Vaatamata sellele, et Tallinna linn on osanik linna lähistel asuvas prügilas, avab linn konkurentsi ja annab ettevõtetele võimaluse pakkuda linnale jäätmete käitlemise teenust. Esmakordselt näitab omavalitsus üles huvi, kes, kuidas ja mis hinnaga linnaelanike jäätmeid käitleb.

Sellel hankel otsustatakse Tallinna elanike poolt makstava ligi kolme miljoni euro saatus järgneval kahel aastal. On positiivne, et linnaelanike prügi saab tulevikus kõige soodsama käitlemise hinna pakkuja, kes ühtlasi peab suunama prügi taaskasutusse, mitte prügilasse.

Jäätmete vedamise ja käitlemise lahutamine on omavalitsusele uus kogemus. Võib pidada mõistetavaks hanke nõuete küsitavusi ja piiranguid, mis hetkel ei võimalda 2013. aastal valmival Iru jäätmeenergiaplokil hankes osaleda. Siiski on jäätmekäitlust läbipaistvamaks muutev hange oluline edasiminek, mis väärib järgimist.

Usume, et hankega seonduvad erimeelsused ja puudused saavad linna poolt lähiajal lahendatud ja Eesti Energia Iru elektrijaamal avaneb võimalus pakkuda Tallinna elanikele senisest vähemalt kolmandiku võrra soodsamat prügi taaskasutamise hinda.

i

Puhtam Eesti

i
Täna jääb Eestis sorteerimisest üle ja ladestatakse prügilatesse 300 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. Uus Iru jäätmeplokk suudab sellest taaskasutada 220 000 tonni. Ehk jäätmeploki valmimisel saab Eestist jäätmekäitluse poolest Euroopas ja ka maailmas eeskujulik riik.

Kindlasti ei konkureeri Iru jäätmeenergiaplokk jäätmete koduse sorteerimise ja liigiti kogumisega, vaid on mõeldud liigiti kogumisest ülejääva olmeprügi taaskasutamiseks.

Jäätmete suunamine Iru elektrijaama jäätmeplokki tagab Tallinna ja Maardu elanikele madalamad küttekulud Eesti kliimas moodustavad küttekulud märkimisväärse kulu ja küttekulude kasv lööb valusalt paljusid perekondi. Nii mõnigi Eesti elanik ootab hirmuga esimesi talviseid küttearveid. Ka sel nädalal kuulsime järjekordsest enam kui 30-protsendilisest soojahinna tõusust.

Iru jäätmeploki valmimise järel on mureks vähem põhjust. Ühe suurema  soojatootjana Tallinnale suudab Iru elektrijaam siis pakkuda kohalikul soojuseturul tugevat konkurentsi ja pidurdada Tallinna ja Maardu elanike ning ettevõtete küttekulude kasvu. Prügist toodetud soojusenergia tuleb odavam kui Venemaa gaasist ja biokütustest toodetu.

Lõppkokkuvõttes ootab meid jäätmeenergiaploki valmimisel vähemalt kolm head uudist: puhtam Eesti, väiksem prügiarve ja ka väiksemad küttekulud.

i

URMO HEINAM, Iru elektrijaama arendusjuht

blog comments powered by Disqus