Uus erihooldekodu võib kerkida Siimustisse

AS Hoolekandeteenused plaanib rajada lähiaastatel Jõgevamaale seitsekümmend uut teenusekohta ning parim asukoht uue erihooldekodu jaoks siin piirkonnas on ettevõtte juhtkonna hinnangul Siimusti alevik.


Riigi aktsiaseltsi Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa sõnutsi kavandatakse lähiaastatel uute teenusekohtade rajamist üle Eesti, neist seitsekümmend nüüdisaegset ja kvaliteetset kohta luuakse Jõgevamaale. “Meie sooviks on, et oma kodukoha lähedale saaksid mugavamad elamistingimused ja paremad võimalused arenguks praegu Võisikul elavad kliendid ja ka need Jõgevamaa erivajadustega inimesed, kes on täna laiali erinevates Eestimaa punktides. Kindlasti tuleb siinkohal võtta arvesse, et sotsiaalkindlustusameti andmetel on Jõgevamaal täna ligi kuuskümmend erivajadusega last vanuses 11-17 aastat, kes soovivad tulevikus kindlasti oma kodu lähedal teenust saada,” sõnas Mändmaa.

Erihooldekodu rajamiseks Siimustisse taotleb AS Hoolekandeteenused 3000 ruutmeetri suurust krunti Siimusti alevikus Tagametsa põikteest lõuna poole jääval reformimata riigimaal. “Maa-ala kruntimiseks ja sihtotstarvete määramiseks on kavas taotleda detailplaneeringu algatamist,” märkis AS Hoolekandeteenused juht. 

Vald ja kohalikud on vastu

Siiski pole uue erihooldekodu rajamise idee leidnud positiivset tagasisidet Jõgeva vallavalitsuselt ja ka kohalikelt. “Oleme Jõgeva vallavalitsusse pöördunud sooviga rajada Siimustisse kvaliteetse elukeskkonnaga kodu ööpäevaringset teenust vajavatele klientidele. Paraku saime siis oma taotlusele negatiivse vastuse,” märkis Mändmaa.

Jõgeva vallavanem Enn Kurg kinnitas, et vallavalitsus ja ka Siimusti aleviku selts ei toeta ideed rajada erihooldekodu Siimustisse. Vallavalitsuse seisukoht on, et Vägeva Kodu, mille asukaid praegu laiali saadetakse, asendades neid vajaduse tekkimisel varjupaigataotlejatega, võiks hoopis jätkata sealse teenuse pakkumist erivajadustega inimestele. 

Vägeva Kodu tarbetu sulgemine

“Osalesin oktoobri alguses Vägeva raamatukogus toimunud rahvakoosolekul, kus olid kohal piirkonna elanikud ja AS Hoolekandeteenused esindaja Maarjo Mändmaa. Ka seal sai selgelt välja öeldud, et me ei soovi olemasoleva erihooldekodu sulgemist. Pigem võiks seal olemasolevaid teenuseid laiendada. Nüüd on aga sealsetel hooldekodu elanikel ootamatult kiirelt tekkinud soov asuda mujale elama ja vabanenud kohad täidetakse siis tasapisi varjupaigataotlejatega. Nagu näha, ei ole Jõgeva valla seisukohti taaskord kuulda võetud,” mainis vallavanem Enn Kurg.

Maarjo Mändmaa omakorda loodab Jõgeva valla inimeste mõistvale suhtumisele. “Meie siiras soov ja lootus on, et Jõgeva valla elanikud, kes valutavad südant oma kodukandis elavate erivajadustega inimeste pärast, oleksid meile jätkuvalt toeks ja abiks ka meie tulevikuplaanide elluviimisel Siimustis. Niimoodi üheskoos tegutsedes tagame, et Jõgevamaaga seotud erivajadustega inimesed saaksid selle, mida nad väärivad ja vajavad: tegusama elu kvaliteetsetes eluruumides ning kaasaegses ja võimalusi pakkuvas keskkonnas,” rääkis AS Hoolekandeteenused juht.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus