Uus direktor ootab uut koolimaja

Alates 1. novembrist juhib Jõgeva põhikooli ambitsioonikas Triin Lõbu. Juba on ka alanud õppeasutuse uue hoone ehitamine.


“Jah, ilmselt olen kohanenud küll,” ütles koolijuht Triin Lõbu oma esimese direktoriaasta keskel. “Eks see protsess käib ikka veel, omaks saamine võtab aega. Aga tunne, et see on koht, kuhu ma kuulun, tekkis suhteliselt ruttu.

Õpetajad on tohutult ettevõtlikud, kui lastele midagi pakkuda, tulevad nad kohe kaasa. Minu stiil on pakkuda võimalusi välja ja inimesed siin tulevad kohe kaasa ja tahavad teha.”

Triin lõpetas eelmisel aastal Tartu ülikooli koolijuhtimise eriala magistrina. “Mul oli seljataga väga keeruline ja töine aasta. Olin arvestanud, et see õppeaasta tuleb rahulik ja ma ei võta mingeid uusi asju ette. Ja siis nägin ma Jõgeva koolijuhi töökuulutust. Algul mõtlesin teha oma plaanide üle järelemõtlemise aasta, aga tundsin, et pean end proovile panema. Kandideerisin viimasel õhtul, järgmisel hommikul kutsuti mind vestlusele ja siin ma nüüd olen.”

Uue koolimaja ehituse kulgemine

Aga uus pole mitte ainult töökoht koolidirektorina, vaid tegeleda tuleb kohe uue koolimaja ehitamise küsimustega.

“Praegu me loomulikult ei mahu ära, neli klassi on väljaspool koolimaja. Need klassid, kes on siin majas, tulevad toime. Päevasel ajal vaba klassiruumi väga lihtne leida ei ole. On õpetajaid, kes ongi ilma oma ainekabinetita ja peavadki klassist klassi käima.

Õppejuhid on enne õppeaasta algust väga suure töö ära teinud, et ka need lapsed, kelle klassid on väljaspool maja, saaksid suure maja tegemistest osa. Söömas käivad nad siin ja loovainete tunnid on ka suures majas, et neil ei kaoks kontakt suure kooli ja inimestega. Ma kujutan ette, kui keeruline selle logistika paikapanek aasta alguses pidi olema,” rääkis direktor kooli praegusest elukorraldusest.

Uus koolimaja on ette nähtud 680 õpilasele. Praegu on põhikoolis õpilasi 673. “Aga meil lõpetab kohe suur lend – viis 9. klassi. Nüüd tulevad väiksema õpilaste arvuga aastakäigud, nii et stabiilsus peaks ikkagi saabuma. Loomulikult on meil hea meel, kui meie kooli tahetakse tulla,” ütles direktor, mõeldes juba ette ajale, kui kooli teeninduspiirkond on ametlikult kogu suur Jõgeva vald. “Lapsel on kõige parem käia oma kodulähedases koolis, samas on see siiski vanema valik, millisesse kooli ta oma lapse paneb,” möönis Triin Lõbu.

Praegu käivad koolimaja krundil ettevalmistused vaiatöödeks, tegutsevad KRC Ehitus ja Tartu ehitus,” ütles hetkeseisu kohta KRC Ehituse projekteerimis- ja eelarvestusjuht Toomas Taros.

“Ehitusel hoiame silma peal, alles oli nõupidamine. Mul on küll lootus, et 2019. aasta 1. septembril saame alustada uues majas,” ütles direktor. “Koostöö arhitektide ja inseneride-projekteerijatega on suurepärane, iga väikese detaili muutmine tuleb ju kooskõlastada.”

Kooli poolt on koostöö pigem kiire, täpne ja kohusetundlik, direktor nimetas oma olulisemaks väljakutseks selles protsessis kannatlikkust.

Milline uus koolimaja ikkagi tuleb?

“Esimese asjana ma pean kohe rääkima meie suurest trepistikust. Meie aatriumi tuleb läbi kahe korruse kulgev trepiastmestik ja koolimaja siseõue poole jääv sein tuleb klaasist, nii et õpilastel, kui nad seal vahetundi veedavad või miks mitte ka õppetunde läbi viivad või kontserti korraldavad, on vaade koolimaja sisehoovile. Sinna alla, ette, tuleb selline “olemise ala”, kus on lauad ja toolid, et kui mõnel õpilasel tunnid läbi on, saab seal kasvõi oma koduseid ülesandeid teha. See on niisugune asi, mida varem ei ole olnud. Ka on teadlikult koridoridesse planeeritud puhkamiseks alad. Need on projekti lisandunud ja selle üle me oleme uhked. See annab koolimajale väga palju juurde.”

Vanast majast jäävad alles aula ja võimla. “Ma ei ole ehitusspetsialist ega oska öelda, kuidas need ilma kütteta talve ja niiskuse üle elavad. Teadjamad inimesed on skeptilised, aga olukord on niisugune, nagu ta on, ja ma väga loodan, et ühel hetkel saabub ka võimla aeg.”

Uude majja tulevad loomulikult klassiruumid, veel kena suur söökla, kooliraamatukogu. Linnaraamatukogu ehitatakse koolimaja külge, aga koolimajja jääb lugemissaal, sest tunnid algavad koolis ju varem.

Siseõue kasutamisest räägiti põhjalikumalt just sel nädalal. “Et oleks silmale ilus vaadata ja et see oleks kasutatav. Aula poole tulevad kokkulükatavad uksed, et suuri vabaõhuaktusi korraldada. Siis saavad kõik lähedased lõpuaktustel oma laste pidulikust hetkest osa. Soojal ajal saaks seal pidada õuevahetunde,“ rääkis koolijuht Triin Lõbu, rõõmustades tulevase maja ja õue võimaluste üle. 

TRIIN LÕBU elukäik:

Sündinud 09.02.1984 Tallinnas

Õppinud 1991-2003 Vinni-Pajusti gümnaasiumis

2008 lõpetas Tartu ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja bakalaureusõppe

2011 lõpetas Tartu ülikool eesti keele alal magistrina

2014-2017 õppis Tartu ülikoolis koolijuhtimist ja lõpetas magistrina.

Töökohad:

2006-2012 Tartu Üliõpilasmaja administraator

2008-2014 AS Dialoog eesti keele õpetaja

2009-2012 OÜ Õppekeskus Intellekt eesti keele õpetaja

2010-2015 Tartu A. Puškini Kooli (end Tartu vene lütseum) eesti keele õpetaja

2015-2017 Tartu linnavalitsuse haridusosakonna aineühenduste koordinaator

2017. aasta novembrist Jõgeva põhikooli direktor

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus