Uus aasta saabub uutmoodi rongivilega

On pühapäeva pärastlõuna, puhub tüütu läänetuul ja taevast sajab uduvihma. Pole just selline päev, mis iseenesest naeratuse näole tooks.

Sellest hoolimata on Jõgeva kultuurikeskuse juurde lastest ja lapsevanematest moodustunud lühike, kuid püsiv järjekord, et jõuluvana kalessiga lõbusõitu tegema minna. Hea rahulik hobune veab kellukese helisedes lapsi ringsõidule. Viieminutilise reisi järel on lapsed rõõmsamad ja ühe toreda kogemuse võrra rikkamad. Meelelahutusele lisaks on hea võimalus hobusega sõbraks saada.

Hobuse aastal uued “raudruunad”

Tööhobune on meie esivanemaid sajandeid truult aidanud. Nüüd on ta aga pigem pärimuskultuuri osaks saamas ja teda kohtab vaid harva. Ehk räägitakse järgmisel aastal rohkem sellest toredast loomast, sest on ju eesootav aasta hiina kalendri järgi hobuse aasta. Elamusterohke kalessisõit oligi sümboolne sõit uude aastasse. Hiina kultuuris sümboliseerib hobune õilsust, kiirust ja visadust.

Hobuaasta toob meie raudteele ka uued mugavad, nobedad ja ilusad diislitoitel “raudruunad”. Kaasaegsed reisirongid meelitavad kindlasti rohkem reisijaid uut sõiduelamust proovima. Kui nüüd veel sõidugraafikud samuti enamuse reisijate vajadustega sobituksid, siis oleks kõik suurepärane.

Esimese viie kuu jooksul sõiduplaanis olulisi ümberkorraldusi veel ei toimu, kuid maikuus lisandub kaks lisarongi ja ajagraafikutes toimuvad samuti muudatused. Selle tulemusena paraneb kõige rohkem liikumisvõimalus maakonnakeskusest rongile minejatel.

Sõidugraafikute koostamisel on enam arvestatud Tallinna ja Tartu elanike vajadustega. Eks neist linnadest on oluliselt rohkem sõitjaid, kes soovivad vahemaa mugavalt ja võimalikult kiiresti läbida. Väiksem peatuste arv tagab nobedama liikumise ja seega ka reisijate arvukuse.

Sõita on tarvis ka väiksemate asulate elanikel

Kuidas lahendada reisirongiga liikumisvajadus aga väiksemate asulate elanikel, eelkõige just neil, kes iga päev rongiga tööle sõidavad? Jõgeva maavalitsus esitas meie vajadustest tulenevad ettepanekud nii Elronile kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Ühisel arutelul Elroni juhtkonnaga leidsime küll kevadisele graafikule esialgsest paremaid variante, kuid rahuldava lahenduseni veel ei jõudnud. Seetõttu jätkuvaduuel aastal läbirääkimised nii Elroni kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Hea võimalus oma arvamuse ja soovide väljaütlemiseks avaneb uue aasta algul, mil Elroni juhtkond kohtub Tabivere rahvaga, tutvustab sõiduplaane ja kuulab ettepanekuid.

Olen arvamusel, et lisaks kaugliinidele peaks Jõgeva  ja Tartu vahet sõitma hommikune ja õhtune rong, mis peatuks sagedamini ja sobiks tööle sõitjatele. Seda meelt on ka AS Elron juhtkond. Idee elluviimiseks on vajalik leida aga täiendav dotatsioonivõimalus.

Uuele reisirongiliikluse graafikule vastavaks on vaja kohendada ka bussiliiklust, avades vajadusel uusi liine. Eks nende kahe transpordiliigi sõiduaegade ühitamine on samuti paras nuputamisülesanne.

Liikumisvabadus ja -võimalus tõstavad  elu kvaliteeti. Kindlasti on järgnevatel aastatel vajalik sellele rohkem tähelepanu pöörata. Rohkearvulist elanikkonda mõjutavad otsused tuleb enne vastuvõtmist inimestega läbi arutada, et leida kõiki osapooli rahuldav optimaalne lahendus.

Loodame, et rongide liikumiskiirust taga ajades ei unustata inimeste vajadusi ja meie uued raudruunad võimaldavad edaspidi eestimaalastel mugavamalt reisida ja ka maapiirkondade elanikel õigel ajal tööle jõuda. Reisirongiliiklus võiks olla üks osa positiivsest regionaalpoliitikast ning uute rongidega sõites oleksime kõik rahul ja taas ühe toreda kogemuse võrra rikkamad. Oluline on teadmine, et reisijatest hoolitakse.

Soovin kõigile meeleolukat vana-aasta õhtut ja head uut aastat!

i

VIKTOR SVJATÕŠEV, maavanem

blog comments powered by Disqus