Uuringus osalemine on kui lotovõit

Eestis nagu veel 30 riigis on hetkel käimas täiskasvanute
oskuste uuring PIAAC. Tegemist on mahuka uuringuga, mille tulemusena saab riik olulist teavet tööealise elanikkonna oskuste ja toimetuleku kohta, et selle põhjal teha andmepõhiseid otsuseid.
Et mitte teha olulisi otsuseid oletuste pealt, kontakteerub statistikaamet juhusliku valimi alusel ligikaudu 13 750 inimesega vanuses 16–65 eluaastat. Jõgevamaalt soovitakse vastused saada vähemalt 150 inimeselt.
Kui juhuslikult just Sina oled saanud kutse uuringus osaleda, siis tea, et oled unikaalne ja oluline, sest esindad vanuse, soo, elukoha, hariduse või muude parameetrite järgi teisi endasarnaseid Eesti elanikke. Kui oled juhuvaliku tulemusel sattunud uuringusse, siis tõenäoliselt on sinuga võtnud või lähiajal võtab ühendust statistikaameti küsitleja. Koos lepitakse kokku uuringus osalemiseks sobiv aeg ja koht.
Sinu osalus aitab uuringu tulemustest saadavat tervikpilti selgemaks muuta. Varu vastamiseks aega, küsitlus võib olla 2–2,5 tundi pikk. Esmalt tuleb vastata küsimustele ja seejärel iseseisvalt lahendada arvutis erinevaid elulisi ülesandeid.
Uuringu küsitlus kestab kuni aprilli lõpuni. Tulemused avaldatakse 2024. aasta lõpus.
Kõik ülesanded lõpuni lahendanud vastajad saavad tänutäheks 20-eurose kinkekaardi.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus