Üürikodus elamine toob kaasa suurimad püsikulud

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse Balti elamiskulude analüüsist selgus, et kui isiklikul eluasemel elava neljaliikmelise Tallinna pere kodukulud on ligi 180 eurot kuus, siis laenuga ostetud kodu puhul on see summa 590 ja üürikorteri puhul 600 eurot. Üüripinnal elav pere kulutab toidule ja majapidamisele ligi 44 protsenti sissetulekust.

Kõige pingelisem eelarve on eluaset üürivatel leibkondadel Riias ja Vilniuses, kus püsikulud neelavad pere eelarvest suurima tüki. Vilniuses jääb üürikorteris elavale perele pärast toidu- ja majapidamiskulude katmist kätte veerand ja Riias 35 protsenti sissetulekust. Tallinnas jääb üürist, kommunaalmaksudest  ja toidukuludest leibkonnale üle  1140 eurot ehk 56 protsenti kogusissetulekust.

Kulutused isiklikule eluasemele on loomulikult palju väiksemad kui üürikodus või pangalaenuga ostetud korteris, sest siis pole vaja tasuda igakuiseid üüri- ja laenumakseid. Võrdluseks võib öelda, et kui neljaliikmeline perekond, kes elab 70 m2 suuruses neile kuuluvas korteris, kulutab Tallinnas iga kuu kodule umbes üheksa protsenti oma sissetulekust, siis üürikodus elades kulub eluasemele juba ligi kolmandik.

Meie Balti naabritel on üürikodus elamine tunduvalt kulukam – koos kommunaalteenustega kulub renditud korterile Riias 36 protsenti ja Vilniuses 46 protsenti pere sissetulekust.

Tallinnas on korteri üürimine ja kodulaenumakse olnud läbi aastate üsna sarnases suurusjärgus – nii ühe kui teise peale kulub umbes kolmandik kahe leivateenijaga pere sissetulekust. Jätkuvalt madala Euribori, keskmise sissetuleku tõusu ja üldiselt hea tarbimiskindluse tõttu on laenamine leibkondadele atraktiivne ja varasemast ka jõukohasem. Keskmine kodulaenude intress oli 2016. aasta esimeses kvartalis 2,65 protsenti ning aastataguse ajaga võrreldes on see veidi langenud.

Kui Riia, Tallinna ja Vilniuse üürihinnad on üsna sarnased, ulatudes magalapiirkonnas viie-kuue euroni ruutmeetri eest kuus, siis oma kodu ostmine on Tallinnas kulukam kui ülejäänud Baltikumis. Kui võrrelda näiteks Tallinna ja Riia kinnisvarahindu, siis siin tuleb n-ö mägedel asuva korteri ruutmeetri eest välja käia umbes 1300 eurot, samal ajal kui samaväärse korteri ruutmeeter maksab Riias ligikaudu 730 eurot.

Mitmed teabekeskuse korraldatud uuringud näitavad, et Eesti inimesed tahavad olla oma kodu omanikud ja üürimist nähakse pigem ajutise alternatiivina. Arvestades, et Tallinnas on üürikulu pea võrdne eluasemelaenu igakuise tagasimaksega, siis tundubki oma kodusse investeerimine igati mõistlik. Teisalt tuleks eelkõige pikaajaliste finantskohustuste võtmisel arvestada võimalikke stsenaariume, kus laenuintress kasvab ühe-kahe protsendipunkti võrra või leibkonna sissetulek väheneb.

Analüüsis tehakse Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse loodud ühe- ja neljaliikmeliste leibkonnamudelite alusel kindlaks peamised majapidamiskulud (toidule, eluasemele ja ühistranspordile). Uuringus kasutatud leibkonnamudelid sarnanevad tavapäraste elu- ja töötingimuste ning tarbimistavade poolest Balti riikide pealinnade keskmiste leibkondadega, ent neid ei saa käsitleda Balti riikide statistiliselt keskmiste leibkondadena.

LEE MARIPUU, Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus

blog comments powered by Disqus