Uuest praktikahoonest sai tüliõun

See oli justkui alles, kui nüüd juba endise Põltsamaa ametikooli praktikahoone avati ja seal lootusrikkaid kõnesid peeti. Praeguseks on praktikahoonest saanud tüliõun, millega tegelemise erinevad osapooled üksteise kaela veeretavad. Tollasele Põltsamaa linnavolikogule jäeti võimalus otsustada, kas liita ametikool kohaliku gümnaasiumiga või kutseõppeasutus likvideerida.

Linnavolikogu hääletas viimase variandi poolt. Sellest otsusest tulenevalt kadus üle 60 töökoha, Põltsamaal ei ole enam õppimas ca 300 noort, endised ametikooli hooned seisavad tondilossidena ja uut praktikahoonet ei ole õppehoonena kasutatud, nagu toetusraha eraldamisel nõuti. Põltsamaal tundub ettevõtlusest ja muust tegevusest loobumine olevat elunormiks muutunud.

Üks praeguse Põltsamaa vallavolikogu liige esitas volikogu istungil küsimuse, mis saab tondilossina seisvatest endise ametikooli hoonetest. See küsimus tulnuks esitada siis, kui oli aeg otsustada, kas liita Põltsamaa ametikool ja gümnaasiumiosa või lasta ametikoolil kaduda, töökohad kaotada, hoonetel tondilossideks muutuda, riigi pakutud rahast Põltsamaale loobuda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus