Uuest kergteest rohkem probleeme kui rõõmu

Palamusel valmis möödunud aasta lõpus kergtee, mis pakub küll sealsele rahvale rõõmu, samas aga ei kannata selle ümbruse haljastus kriitikat.


Töödega alustati möödunud aasta oktoobris ja need lõpetati detsembris. Kergtee ehitustandri kõrval elav Palamuse mees lausus, et ehitamise käigus võeti maha suur vaher, mis tegelikult  ette ei jäänud. Samas arvas ta, et kui maanteeametis niisugune projekt laua taga valmis tehti, siis oleks tulnud sinna kaasata Jõgeva valla spetsialistid, et omavahel kokku leppida, kuidas ja millisel viisil tee valmis ehitatakse.

Palamuse Vallavara juhi Enn Kivi sõnul olevat talle maanteeametist vastatud, et nende poolt on kõik tööd tehtud. Tõsine probleem peitub selles, et peatöövõtja oli TREV, aga asfalteerimistöid viis läbi üks firma, haljastustöid teostas teine jne.

Kahe nädala jooksul oli ühel lõigul üldse asfaltkate puudu. Meeste sõnul ei ole võimalik kergtee ääres muru niita, sest kivid on korjamata, siin-seal vedeleb mullaga kaasa tulnud vanu oksi, kõnni- ja sõiduteega piirnev haljasriba on tasandamata.

Vesi koguneb teele

Kergtee kõrval on madalam koht, kuhu pidi vesi kogunema, aga see valgub hoopis kogumiskoha kõrvale. Mõnes kohas, kus oli varem tee kaldu sadeveekanalisatsiooni resti poole, on nüüd kallak kadunud, sest pind sõideti teerulliga tasaseks ja vesi enam tee pealt ära ei voola. Vähemalt ühes kohas hakkas silma kõnnitee serva paigutatud katkine äärekivi.

Osaliselt on kõnniteed ja kergteed eraldava haljasriba servale pandud killustikku nii, et seda ei ole laiali aetud, tasandatud ega mullaga kaetud. Voore-Veia-Otsa tee ääres,  kus jalgtee lõpeb, on ohtlikult sügav auk. Sealsamas kõrval oli lõpetamata kraavi rajamine, mille kaudu teedelt kogunev sadevesi eemal asuvasse veekogusse juhitakse. Kõnnitee on lõpetatud sel moel, et Voore poolt Palamuse suunas sõites jääb mulje, nagu saaks kergtee alguse sõidutee keskelt. Rajatud kergteega paralleelselt kulgeb ca 50 meetrine lapitud ja uuendamata asfaltkattega sõiduteelõik.

Samas kõrval freesiti suhteliselt uus asfalt üles ja paigaldati selle asemele uus. Liiklusmärgid on viltu, ka mõned jalgtee ääres paiknevad valgustuspostid on viltu. Ühe tee äärde jääva maja juurest võeti maha hekk, mis müra eest kaitses.

Sinna olevat lubatud ehitada plank, mis, nagu hiljem selgus, valmib alles uue hanke ehk kolmanda ehitusetapi käigus. Meeste sõnul tehti neid töid kiirustades ja liialt hilisel ajal.

Puudused lubati kõrvaldada

Maanteeameti lõuna regiooni ehitusosakonna projektijuhi Toomas Tõnuristi sõnul ehitati maanteeameti tellimusel 2017. aastal kõrvalmaantee Jõgeva-Palamuse km 13,7-13,9 ja Palamuse-Veia-Otsa km 0-0,2 jalgtee. Ehitustöid teostas AS Tref.

„Jalgtee ehitamine algas 2017. aasta sügisel, mistõttu tuli osa töid lõpetada 2018. aasta kevadel. Maanteeameti spetsialistid vaatasid tehtud tööd üle ja lubasid puudused kõrvaldada 30. maiks. Ehitustöid teostanud ettevõte AS Tref on teavitanud maanteeametit, et tegeleb puuduste kõrvaldamisega ning lõpetab tööd 22. juuniks. Tööde käigus tehakse korda haljastus, sillutiskivid, vahetatakse välja katkised äärekivid ning tehakse markeering.

Samuti tõstetakse otseks viltu vajunud tänavavalgustuspostid, mida ei paigaldatud antud tööde raames, kuid mis võisid viltu vajuda ehitustööde tulemusena. Bussipeatuse platsil taastatakse endine olukord, mis oli seal enne ehitustöid,” rääkis Tõnurist.

Tööde käigus rajatud jalgtee, mis lõpeb Palamuse-Veia-Otsa teel, on ehitatud sõidutee kõrvale ning eraldatud äärekividega. Sõiduteel liiklejale võib jääda mulje, et jalgtee lõpeb sõiduteel.  Jalgtee otsa kohale paigaldatakse ajutiselt liiklusmärgid, kuni projekteeritud jalgtee ehitusega jätkatakse.

Asfaltkate freesiti üles seetõttu, et eelmisel aastal paigaldatud kiht ei vastanud kvaliteedi nõuetele ning töö tuli ümber teha. Lõik, kus on teostatud ribapindamine, ei kuulunud jalgtee projekti mahtudesse ning sealsed tööd on tehtud hoolde korras.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus